Zamestnanci materskej školy

Sme 4-triedna materská škola, ktorú navštevuje osemdesiat detí a personál tvorí osem plne kvalifikovaných pedagógov  štyria prevádzkoví zamestnanci.

Vedenie materskej školy

Riaditeľka MŠ

Ing. Koledová Katarína​

Zástupkyňa MŠ

Tenczerová Ľubica

Nepedagogickí zamestnanci

Vedúca jedálne

Bc. Mráziková Zuzana​

Hlavná kuchárka ​

Štefániková Terézia

Pomocná kuchárka​

Füzeková Miroslava

Školníčka​

Kovácsová Monika​

Pedagogickí zamestnanci

1. trieda

Bc. Soviš Michal – tr.učiteľ
Bc. Gogová Daniela

2. trieda

Mgr. Janáková Ladislava – tr.učiteľka
Mgr. Ženčuchová Dominika

4.A trieda

Mgr. Boldovjaková Slávka – tr.učiteľka
Ing. Koledová Katarína​

4.B trieda

Mgr. Benková Miriam – tr.učiteľka
Tenczerová Ľubica