Zamestnanci materskej školy

Sme 4-triedna materská škola, ktorú navštevuje osemdesiat detí a personál tvorí osem plne kvalifikovaných pedagógov  štyria prevádzkoví zamestnanci.

Vedenie materskej školy

Riaditeľka MŠ

Ing. Koledová Katarína​

Zástupkyňa MŠ

Tenczerová Ľubica

Nepedagogickí zamestnanci

Vedúca jedálne

Bc. Mráziková Zuzana​

Hlavná kuchárka ​

Fuzeková Miroslava

Pomocná kuchárka​

Miľová Eva

Školníčka​

Kovácsová Monika​

Pedagogickí zamestnanci

1.trieda

Bc. Gogová Daniela – tr.učiteľka
Bc. Soviš Michal

2.trieda

Mgr. Ženčuchová Dominika – tr.učiteľka
Mgr. Janáková Ladislava

3.trieda

Mgr. Boldovjaková Slávka – tr.učiteľka
Ing. Koledová Katarína​

4.trieda

Mgr. Benková Miriam – tr.učiteľka
Tenczerová Ľubica