Zamestnanci

Zamestnanci materskej školy

Sme 4-triedna materská škola, ktorú navštevuje osemdesiat detí a personál tvorí osem plne kvalifikovaných pedagógov  štyria prevádzkoví zamestnanci.

Vedenie materskej školy

Riaditeľka MŠ

Ing. Koledová Katarína​

Zástupkyňa MŠ

Tenczerová Ľubica

Pedagogickí zamestnanci

1.trieda

Mgr. Boldovjaková Slávka - tr. učiteľka Ing. Koledová Katarína
e-mail: 1@timravina.sk​

2.trieda

Mgr. Ženčuchová Dominika - tr. učiteľka
Mgr. Janáková Ladislava
e-mail: 2@timravina.sk​

3.trieda

Bc. Gogová Daniela - tr. učiteľka
Ing. Georgievová Anabella
e-mail: 3@timravina.sk​

4.trieda

Mgr. Benková Miriam - tr. učiteľka
Tenczerová Ľubica
e-mail: 4@timravina.sk​

Nepedagogickí zamestnanci

Vedúca jedálne

Bc. Mráziková Zuzana​

Hlavná kuchárka ​

Fuzeková Miroslava

Pomocná kuchárka​

Ľubica Galovičová

Školníčka​

Trnovská Iveta