Works

Vzdelavanie

Október - Jeseň klope na dvere

  1. Krajina v jeseni
  2. Jesenné druhy ovocia
  3. Jesenné druhy zeleniny a úžitkové plodiny
  4. Veselé tekvičky

grafomotorika

September

Prvé oboznamovanie sa dieťaťa s materiálom a plochou (prvé dotyky, hry s bodom a plochou).
Aktivita – ceruzkou dokresli pomocou bodu do misky zrno pre vtáčiky a pospájaj prerušovanê čiary od vtãčikov k miske .

Marec

31.3.2022

Mesiac knihy – návšteva knižnice na Panenskej ulici   
Program ,,Prvý krát v knižnici“

Školský rok 2022/2023

1.trieda

2.trieda

3.trieda

4.trieda

Školský rok 2022/2023

1.trieda

2.trieda

3.trieda

4.trieda

Školský rok 2022/2023

1.trieda

2.trieda

3.trieda

4.trieda

November

V mesiaci november sme s predškolákmi precvičovali:
horizontálne (vodorovné) línie súvislé, prerušované, vedené zľava doprava, sprava doľava; postupné predlžovanie vedenej línie je závislé od unaviteľnosti detskej ruky a koordinácie oka.

September - Leto milé leto, čo si nám prinieslo

2. týždeň : Kto som a kam patrím

Vystrihni podľa čiary dom, poskladaj ho a nakresli na voľnú plochu papiera svoju rodinu.

Identifikácia geometrických tvarov, vyfarbenie postavičiek podľa určených farieb geometrického tvaru a následne do prázdneho obdĺžnika sa pokúsiť prekresliť jednu postavičku nad prázdnym obdĺžnikom.

3. týždeň : Ľudia a ich práca

Pomenuj pracovné profesie, vyfarbi si ich a priraď čo dané pracovné profesie používajú tým, že čiarou ich pospájaš . Každá profesia bude mať svoju farbu, ktorú si vyberieš.

Pospájaj čiarou body od čísla 1- 14 a vytvoríš tak pracovnú profesiu, ktorá sa vola?

Pomenuj profesie a spoj čiarou ich správne tiene

4. týždeň : Sťahovavé vtáctvo

Na PL rozdeľ sťahovavé a nesťahovavé vtáky nasledovne : tie čo odlietajú do teplých krajín daj jednotlivo do červených ohrádok a tie čo zostávajú cez zimu u nás a neodlietajú, daj jednotlivo do modrých ohrádok.

Vytlieskanie názvov vtákov a následné zaznačenie počtu tlesknutí do okienok guličkami – koľko krát tleskneš , toľko guličiek nakreslíš. Rozoznávaj na obrázku pojmy : bocian – bociany, sýkorka – sýkorky. Podľa toho aj nakresli počet guličiek do jednotlivých okienok.

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

KtoSuma – ak zákonný zástupca
má trvalý pobyt v Starom meste – viac ako 1 rok
Suma – ak zákonný zástupca
nemá trvalý pobyt v Starom meste
Predškolák0,00 EUR0,00 EUR
1.dieťa45,00 EUR90,00 EUR
2.dieťa *22,50 EUR67,50 EUR
3. a ďaľšie dieťa *0,00 EUR45,00 EUR

* suma platí v prípade, ak je už zaplatené za 1.dieťa