Works

November

Welcome song

Topic song

New vocabullary
Head, shoulders, knees and toes

Goodbye song

Welcome song 

Topic song

New vocabullary
Pig, Cow, Duck, Donkey, Sheep, Horse

Goodbye song

Welcome song  

Topic song

New vocabullary
pants, shirt, socks, mittens, coat, shoes, scarf, bag

Goodbye song

Welcome song  

Topic song

New vocabullary
I am wearing pants, shirt, socks, mittens, coat, shoes, scarf…

Goodbye song

Vzdelavanie

Október - Jeseň klope na dvere

  1. Krajina v jeseni
  2. Jesenné druhy ovocia
  3. Jesenné druhy zeleniny a úžitkové plodiny
  4. Veselé tekvičky

grafomotorika

September

Prvé oboznamovanie sa dieťaťa s materiálom a plochou (prvé dotyky, hry s bodom a plochou).
Aktivita – ceruzkou dokresli pomocou bodu do misky zrno pre vtáčiky a pospájaj prerušovanê čiary od vtãčikov k miske .

Marec

31.3.2022

Mesiac knihy – návšteva knižnice na Panenskej ulici   
Program ,,Prvý krát v knižnici“

Školský rok 2022/2023

1.trieda

2.trieda

3.trieda

4.trieda

Školský rok 2022/2023

1.trieda

2.trieda

3.trieda

4.trieda

Školský rok 2022/2023

1.trieda

2.trieda

3.trieda

4.trieda

November

V mesiaci november sme s predškolákmi precvičovali:
horizontálne (vodorovné) línie súvislé, prerušované, vedené zľava doprava, sprava doľava; postupné predlžovanie vedenej línie je závislé od unaviteľnosti detskej ruky a koordinácie oka.

September - Leto milé leto, čo si nám prinieslo

2. týždeň : Kto som a kam patrím

Vystrihni podľa čiary dom, poskladaj ho a nakresli na voľnú plochu papiera svoju rodinu.

Identifikácia geometrických tvarov, vyfarbenie postavičiek podľa určených farieb geometrického tvaru a následne do prázdneho obdĺžnika sa pokúsiť prekresliť jednu postavičku nad prázdnym obdĺžnikom.

3. týždeň : Ľudia a ich práca

Pomenuj pracovné profesie, vyfarbi si ich a priraď čo dané pracovné profesie používajú tým, že čiarou ich pospájaš . Každá profesia bude mať svoju farbu, ktorú si vyberieš.

Pospájaj čiarou body od čísla 1- 14 a vytvoríš tak pracovnú profesiu, ktorá sa vola?

Pomenuj profesie a spoj čiarou ich správne tiene

4. týždeň : Sťahovavé vtáctvo

Na PL rozdeľ sťahovavé a nesťahovavé vtáky nasledovne : tie čo odlietajú do teplých krajín daj jednotlivo do červených ohrádok a tie čo zostávajú cez zimu u nás a neodlietajú, daj jednotlivo do modrých ohrádok.

Vytlieskanie názvov vtákov a následné zaznačenie počtu tlesknutí do okienok guličkami – koľko krát tleskneš , toľko guličiek nakreslíš. Rozoznávaj na obrázku pojmy : bocian – bociany, sýkorka – sýkorky. Podľa toho aj nakresli počet guličiek do jednotlivých okienok.

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

KtoSuma – ak zákonný zástupca
má trvalý pobyt v Starom meste – viac ako 1 rok
Suma – ak zákonný zástupca
nemá trvalý pobyt v Starom meste
Predškolák0,00 EUR0,00 EUR
1.dieťa45,00 EUR90,00 EUR
2.dieťa *22,50 EUR67,50 EUR
3. a ďaľšie dieťa *0,00 EUR45,00 EUR

* suma platí v prípade, ak je už zaplatené za 1.dieťa