Výtvarné dielničky

Zabezpečuje: GREY PARAFINA
Vyučujúci: Mgr. Findlová Jana

Kedy vyučujeme:

 Štvrtok
13.30 hod. – 14.15 hod. – 4.trieda

14.15 hod. – 15.00 hod. – 3.trieda
15.00 hod. – 15.30 hod. – 2.trieda
15.30 hod. – 16.00 hod. -1.trieda