Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy Zápis detí do materskej školy ku začiatku šk.r.2021/22 sa uskutoční od 3. do 12. mája 2021 Miesto: Materská škola Timravina 8, 81106 Bratislava Spôsob podávania žiadostí upresníme vzhľadom na epidemiologickú situáciu neskôr. Vzor žiadosti je na internetovej stránke www.staremesto.sk, www.timravina.sk Kritériá prijímania detí Do MŠ sa budú na základe žiadosti …

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie Čítajte viac »