Januar (4)

V zime (báseň)
My sme deti veselé,
športovať my budeme.
Spustíme sa z kopca dole,
sane potom ťahať hore.
Aj na lyžiach stáť už vieme,
lyžovať sa naučíme.
Na korčuliach korčuľovať,
to je pre nás radosť.
Postaviť si snehuliaka,
nie je žiadna starosť.
A nakoniec guľovačka,
to je pre nás iba hračka.
Tak sa v zime zabávame,
všetky športy vyskúšame.
My sme deti veselé,
športovať my budeme. Read more

December (4)

Tichá noc (pieseň)

1.Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní,
sám len svätí bdie dôverný pár, stráži dieťatko nebeský dar.

// Sladký Ježiško spí, sní, nebeský ticho spí, sní.//

2. Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli,
Najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť.

//Kristus Spasiteľ je tu, tešiteľ sveta je tu.//

3. Tichá noc, svätá noc, nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam, bije záchranná hodina nám
// : v svojom zrodení Boh syn ,Ježiško, láska, Boh, Syn.://


Búvaj, Dieťa krásne (pieseň)

1.Búvaj dieťa krásne, uložené v jasle, búvaj, búvaj, Pachoľa,
milostivé Jezuľa. Budeme ťa kolísať, abys mohol dobre spať.
Ježišku náš milý, aby sa ti snili veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.

2.Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika.
My budeme s vami spievať za jasľami,
Synu milému, Synu milému.

3.Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte,
Nech si ono podrieme, na slame a na sene.
Aj vy milé fialky, zaváňajte do diaľky,
zavejte mu vône, Pánovi na tróne,
ticho, sladúčko, ticho sladúčko.


Rolničky, rolničky (pieseň)

Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký a či Mikuláš?
Rolničky, rolničky, prinášajú smiech,
piesne našej mamičky, Vianoce a sneh.

Hurá, už je sneh, ozýva sa smiech.
Deti kričia, zvonček znie, biele mámenie.
Sneh je vôkol nás, svetu dáva jas.
Ozýva sa zvonenie, zima je tu zas.

Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký a či Mikuláš?
Rolničky, rolničky, prinášajú smiech,
piesne našej mamičky, Vianoce a sneh.

Zvonky z detských liet, rozozvučia svet,
tým čo sú už dospelí, nech je zasa päť.
Zvonte z ľahúčka, stačí chvíľočka,
spomienka na rolničky, rozžiari očká.

Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký a či Mikuláš?
Rolničky, rolničky, prinášajú smiech,
piesne našej mamičky, Vianoce a sneh…………..hahahahahah

November (4)

ŠIBAL VETRÍK (báseň)

Opadalo žlté lístie, ľahlo si, že bude spať.
Milí vetrík ponúkol sa, že ho bude kolísať.
Najprv zľahka šuští, potom zrazu inú spustí :
,, Poďte deti tancovať“
Poletujem šírim svetom,
Vystrájam šibalstvá deťom.
Fúknem tu  fúknem tam,
Zdvihnem sukne dievčatám.
Chlapcom sfúknem z hlavy čiapky,
Postrapatím jemné vlásky.
Vyletím až k oblakom,
ukryjem sa za mrakom.

A keď vzlietnu šarkany,
preháňam ich po stráni.
Už vieš kto som?
Vetrík- šibal.
Bežíš za mnou ?
Nechytíš ma.


IDE ZIMA (báseň)

Zima robí čáry – máry
December je v kalendári.
Kým šiesteho narátaš,
zavíta k nám Mikuláš.
Na svätého Mikuláša,
Do okna sa obuv znáša.
Topánky si každý čistí,
Kto aký bol, ráno zistí.
Kto poslúchal mamku, ocka,
na každého darček počká.
Kto bol samá nezbeda,
tomu darček netreba.
Tomu beda, prebeda.


ČERT (báseň)

Ty čertisko rohatý, načo si k nám prišiel ty?
My sme dobré deti veru,
nás si čerti nezoberú.
Hybaj od nás heš, heš, heš,
lebo metlou dostaneš.


ŠARKANY (pieseň)

Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore!
Pestrí obri z papiera, je ich celé more.

// : Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany.
Okaté a zubaté, v maľovanom kabáte : //

Jeden dráčik strapatý, vyvaľuje oči,
druhý nemá na šaty, v klobúku sa točí.

// : Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany.
Okaté a zubaté, v maľovanom kabáte : //


ZÁZRAČNÉ SANE (pieseň)

K našej škôlke letia sane
A sú pekné, maľované.
Na nich sedí Mikuláš, aké dary prinášaš?
Prinášam ja dobré veci,

Ukryté sú tu vo vreci.
// : Jabĺčka i cukríky i drevené koníky : //

Október (4)

Oberačka (báseň)

Ovocie sa zimou trasie,
v koši sa už domov nesie.
Do komory, na police,
zahrialo sa každé líce.

Rozdala už pani Jeseň
deťom sladké dary,
Ponúkla ich pohárikom
kompótovej šťavy.

Odletela nebadane
na jesennom vetre,
hľaďte deti, padá lístie,
obliekajte svetre.


Bolo raz jabĺčko krásne… (pieseň)

Bolo raz jabĺčko krásne,
malo líčka červené.
Jeho jasná farba žiari
a mamka daj ho mne.

Keď som zaťala doň zúbky,
pochytil ma veľký strach,
lebo červík vyšiel z hĺbky
a stal si na svoj prach.

Bolo nám to obom trápne,
že má nahryznutý dom.
On sa urazene vztýčil
a vyplazil sa von.


Dvaja ježkovia (pieseň)

Cupy, dupy do chalupy, jeden ježko funí,
druhý čaká na jabĺčka sedí u jabloni.

Cupy, dupy do chalupy, hneď tu vedľa plotu,
keď tých jabĺk bude viacej, dá ich do kompótu.

Cupy, dupy do chalupy, hneď tu vedľa jedle,
keď tých jabĺk bude viacej, urobí z nich knedle.

Cupy, dupy do chalupy, ježkovia smäd majú,
zaženú ho muštom z jabĺk, to si pochutnajú.


O zvieratkách (pieseň)

Pozerá sa zajko zvedavý, čo to naňho padá do trávy :
// : cupi – cup, cupi – cup, žalude naň hádže dub : //

Priletela sojka z doliny, vraj má celkom čerstvé noviny :
// : škreky – škrek, škreky – škrek, oženil sa z jedľou smrek : //

Vyčkávala líška zopár dní, na sliepky pri starej horárni :
// : šuchy – šuch, šuchy – šuch, takmer prišla o kožuch : //

Čo to kmotru straku napadlo? Ukradla si kdesi zrkadlo :
// : cheche – krá, cheche – krá , teraz sa v ňom obzerá : //

Kukulienka ráno spod buka, dvakrát pekne deťom zakuká :
// : kuku – kuk, kuku – kuk  a už viacej ani muk : //

September (4)

RODINA – počítanie do 10

Bol raz JEDEN krásny dom, ktože , ktože býva v ňom?
V ňom DVE deti – brat a ja – celý deň tu vystrája.
Ocko ten e číslo TRI, hrá sa s nami pestré hry.
A mamička, tá je ŠTYRI, už nás volá ku večeri.

Jeden, dva, tri, štyri – koláč ťahá z rúry.

PIATA babka, ŠIESTY dedko – že by to už bolo všetko?
SIEDMA bude mačička, čo sa hnevá na psíčka.
Koľko, že Nás spolu už je?  ȎSMA teta pobehuje.
DEVIATY je ujo Fero, čo na dvore rúbe drevo.
DESIATE sú dvojičky – deti mamičkinej sestričky.

Spolu si tu šťastne žijeme, počítať do 10  všetci vieme.
Nie je žiadna novina, že sme veľká rodina!


ČÍM CHCEŠ BYŤ – pieseň Miro Jaroš

1.Hádajte čím budem, keď chcem záchranárom byť,
striekať vodu  hadice a oheň uhasiť.
Mať auto červené, jazdiť ním,
skontrolovať, čo sa deje vždy, keď zbadám dym.

R: Máme to, máme to, už to vieme, čím chceš byť,
čím chceš byť uhádneme.
Máme to, máme to, už to viem,
ty chceš byť požiarnikom ! ÁNO, chcem

2.Hádajte, čím budem, keď chcem na špičkách stáť,
trblietavú sukničku si k tomu obliekať.
S úsmevom tancovať, nič nepokaziť,
Keď publikum zatlieska, sa milo ukloniť.

R://… ty chceš byť baletkou ! Áno chcem !

3.Hádajte, čím budem, keď chcem chytať zlodejov,
udržiavať poriadok v uniforme snov.
S húkačkou v aute byť na mieste,
Pomáhať a chrániť Vás, už som na ceste!

R://… ty chceš byť policajtom ! Áno chcem !

4. Hádajte, čím budem, keď chcem letieť na mesiac,
stretnúť sa tam s ufónmi a zistiť o nich viac.
Z rakety, z vesmíru pozorovať Zem,
Všetko zapisovať, nech Vám o tom rozpoviem.

R://… ty chceš byť kozmonautom! Áno chcem !

5.Od malička chcel som sám spievať iba spievať Vám,
Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš.
Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie,
ak o tom snívaš noc aj deň…
A môžem byť aj prezident ?  Presne tak !

6.Keď zaplačú zvieratká, vždy budem práve tam,
zistím, čo je príčinou, veď lekárničku mám.
Zvieratkám vždy rada pomôžem,
čo bolí, to vyliečim, aj labku obviažem.

R:// …chceš byť zverolekárkou ! Áno chcem !


LASTOVIČKY – pieseň

Zlietajú sa lastovičky veselé,
My už máme všetky kufre zbalené.
Cez more, hory a kríky…
Poletíme do A…do AFRIKY,
Poletíme do A…do AFRIKY
Potešia sa černoškovia maličký,
Veď aj oni poznajú lastovičky.
Zimu, sneh, mráz nepoznajú,
Celý rok tam leto… leto majú
Celý rok tam leto… leto majú.
A keď na jar slniečko zas zasvieti,
Každá z Nás tu do hniezdočka priletí.
Veselo si štebotáme…
Dobre sa tu u Vás … dobre máme,
Dobre sa tu u Vás… dobre máme


LASTOVIČKA –pohybová hra

Deti urobia kruh. V strede stojí jedno dieťa, ktoré predstavuje lastovičku.
Mimo kruhu stojí ďalšie dieťa, ktoré predstavuje sokola.
/Deti stoja v kruhu, držia sa za ruky a recitujú/

Lastovička malý vtáčik
v zobáčiku kufor vláči.
Kamže letíš lastovička?

/Odpovie lastovička, ktorá znázorňuje let
V kruhu, ostatné deti sú ticho/

Za more, kde nosia tričká.

/opäť všetky deti/

Dávaj pozor, sokol číha,
Chce ťa chytiť fíha, fíha.

/lastovička/

Nebojte sa ja to viem,
Poľahky mu utečiem.

/V tom sa objaví sokol a pokúša sa dostať do kruhu a chytiť lastovičku.
Deti sa snažia mu v tom zabrániť zdvíhaním rúk.
Keď lastovičku chytí, hra sa môže opakovať rozpočítaním a výberom nového sokola a lastovičky./