Program vzdelávania

Program vzdelávania

Pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, v ktorom sú edukačné aktivity rozdelené do tém jednotlivých mesiacov a týždňov nasledovne:

September

Leto milé leto, čo si nám prinieslo

1.Zážitky z prázdnin
2. Kto som a kam patrím
3. Ľudia a ich práca
4. Sťahovavé vtáctvo

Október

Jeseň klope na dvere

1. Krajina v jeseni
2. Jesenné druhy ovocia
3. Jesenné druhy zeleniny a úžitkové plodiny
4. Veselé tekvičky

November

Poďme deti do domu, vetrík fúka do stromu

1. Stromy a kríky
2. Počasie a oblečenie
3. Ľudské telo a zdravie
4. Znaky zimy

December

Čaro Vianoc

1. Mikulášske dni
2. Varíme, pečieme
3. Tešíme sa na Vianoce

Január

Január zdobí svet sniežikom

1. Život vtákov v zime
2. Ako zimujú zvieratá
3. Športujeme v zime
4. Čím cestujem

Február

Hravo, zdravo, veselo

1. Bezpečne na ceste
2. Na fašiangy veselo
3. Predmety a ich vlastnosti
4. Zásady bezpečnosti

Marec

Marec ženie zimu preč

1. Časové vzťahy
2. Rozprávkový svet v knihe
3. Prichádza pani jar
4. Domáce zvieratá
5. Veľká noc

Apríl

Čarovná vôňa jari

1. Jarné kvety
2. Život na planéte Zem
3. Vesmír, živá a neživá príroda
4. Moja vlasť

Máj

Máme sa radi

1. Deň Matiek
2. Život pri vode a vo vode
3. Kamaráti Ferda mravca
4. Zvieratá minulosti a súčasnosti

Jún

Prázdniny klopú na dvere

1. Medzinárodný deň detí
2. Život pri mori
3. Lúčne kvety a lesné plody
4. Znaky leta, rozlúčka so škôlkou

Júl

Čarovná vôňa jari

Prázdniny 🙂 😁

August

Máme sa radi

Prázdniny 🙂

September

Leto milé leto, čo si nám prinieslo

1.Zážitky z prázdnin
2. Kto som a kam patrím
3. Ľudia a ich práca
4. Sťahovavé vtáctvo

Október

Jeseň klope na dvere

1. Krajina v jeseni
2. Jesenné druhy ovocia
3. Jesenné druhy zeleniny a úžitkové plodiny
4. Veselé tekvičky

November

Poďme deti do domu, vetrík fúka do stromu

1. Stromy a kríky
2. Počasie a oblečenie
3. Ľudské telo a zdravie
4. Znaky zimy

December

Prichádza čaro Vianoc

1. Mikulášske dni
2. Varíme, pečieme
3. Tešíme sa na Vianoce

Január

Január zdobí svet sniežikom

1. Život vtákov v zime
2. Ako zimujú zvieratá
3. Športujeme v zime
4. Čím cestujem

Február

Hravo, zdravo, veselo

1. Bezpečne na ceste
2. Na fašiangy veselo
3. Predmety a ich vlastnosti
4. Zásady bezpečnosti

Marec

Marec ženie zimu preč

1. Časové vzťahy
2. Rozprávkový svet v knihe
3. Prichádza pani jar
4. Domáce zvieratá
5. Veľká noc

Apríl

Čarovná vôňa jari

1. Jarné kvety
2. Život na planéte Zem
3. Vesmír, živá a neživá príroda
4. Moja vlasť

Máj

Všetci sa máme radi

1. Deň Matiek
2. Život pri vode a vo vode
3. Kamaráti Ferda mravca
4. Zvieratá minulosti a súčasnosti

Jún

Prázdniny klopú na dvere

1. Medzinárodný deň detí
2. Život pri mori
3. Lúčne kvety a lesné plody
4. Znaky leta, rozlúčka so škôlkou