Prevádzka MŠ

Prevádzka školy

Naša materská škola je otvorená v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Príchody detí do materskej školy sú v čase :
7.00 hod. do 8.30 hod.

Odchody detí z materskej školy sú v čase :
obeda :       12.00 hod. do 12.30 hod
poobede :  15.00 hod. do 17.00 hod.