Prerušenie prevádzky

Mestská čast’ Bratislava – Staré Mesto ako zriad’ovateľ materských škôl Vám oznamuje, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie prerušuje prevádzku materských škôl v termíne…

Pondelok 20.decembra 2021 – Piatok 7.januára 2022

Materské školy v zriad’ovatel’skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto budú

opät’ v prevádzke od pondelka 10. januára 2022.

Oznámenie Mestskej časti