Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky v materskej škole.

Zriaďovateľ škôl Bratislava – Staré Mesto Vám oznamuje, že prerušuje prevádzku škôl od 23. decembra 2020 (streda) do 8.januára 2021 (piatok). Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava – Staré Mesto budú opäť v prevádzke od 11. januára 2021 (pondelok).

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Staré – Mesto