Predškoláci – vzdelávanie

Predškoláci - vzdelávanie

Pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu

Máme rozpracované jednotlivé témy mesiaca a následne i témy týždňa. Ku každej téme týždňa využívame rôzne pracovné listy, ktoré majú u detí upevniť a overiť získané znalosti v daných témach.

September - Leto milé leto, čo si nám prinieslo

2. týždeň : Kto som a kam patrím

Vystrihni podľa čiary dom, poskladaj ho a nakresli na voľnú plochu papiera svoju rodinu.

Identifikácia geometrických tvarov, vyfarbenie postavičiek podľa určených farieb geometrického tvaru a následne do prázdneho obdĺžnika sa pokúsiť prekresliť jednu postavičku nad prázdnym obdĺžnikom.

3. týždeň : Ľudia a ich práca

Pomenuj pracovné profesie, vyfarbi si ich a priraď čo dané pracovné profesie používajú tým, že čiarou ich pospájaš . Každá profesia bude mať svoju farbu, ktorú si vyberieš.

Pospájaj čiarou body od čísla 1- 14 a vytvoríš tak pracovnú profesiu, ktorá sa vola?

Pomenuj profesie a spoj čiarou ich správne tiene

4. týždeň : Sťahovavé vtáctvo

Na PL rozdeľ sťahovavé a nesťahovavé vtáky nasledovne : tie čo odlietajú do teplých krajín daj jednotlivo do červených ohrádok a tie čo zostávajú cez zimu u nás a neodlietajú, daj jednotlivo do modrých ohrádok.

Vytlieskanie názvov vtákov a následné zaznačenie počtu tlesknutí do okienok guličkami – koľko krát tleskneš , toľko guličiek nakreslíš. Rozoznávaj na obrázku pojmy : bocian – bociany, sýkorka – sýkorky. Podľa toho aj nakresli počet guličiek do jednotlivých okienok.

Október - Jeseň klope na dvere

1. týždeň: Krajina v jeseni

Vláčik s vagónikmi – nakresli toľko vagónikov , koľko máš rokov a do jedného z vagónikov nakresli jeden znak ročného obdobia v ktorom si sa narodil.

2. týždeň: Jesenné druhy ovocia

Krížikom označ potraviny, ktoré nepatria medzi ovocie a nie sú zdravé. Vyfarbi iba jesenné druhy ovocia a na pravej strane papiera vyfarbi pohár takou farbou , aký džús máš rád/ rada …….

Vyfarbi ovocie v pohároch a do prázdnych obdĺžnikov nakresli toľko bodiek, koľko je v pohári kusov ovocia . Porovnaj v ktorom pohári je ovocia najviac a v ktorom pohári je ovocia najmenej.

3. týždeň: Jesenné druhy zeleniny a úžitkové plodiny

Vyfarbi všetky druhy jesenných druhov zeleniny a na pravej strane papiera spoj čiarou aké druhy potravín sa dali vyrobiť z úžitkových plodín.

Vyfarbi všetky potraviny, rozstrihaj jednotlivé časti a na čistý papier poskladaj pyramídu zdravia a nalep ju na papier.

4. týždeň: Veselé tekvičky

Bludisko – nájdi správnu cestu , aby sa Dúšik dostal do svojho začarovaného zámku a následne si obrázok vyfarbi.

November - Poďme deti do domu, vetrík fúka do stromu

2. týždeň: Počasie a oblečenie

Rozpoznaj znaky počasia, vyfarbi jednotlivé obrázky, vystrihni a pripni šípky, ktorá určuje dané počasie …

3. týždeň: Ľudské telo a zdravie

Pomenuj časti tela na obrázku a následne nakresli do okienok toľko guličiek koľko má tvoje telo jednotlivých častí tela nakreslených vedľa vybodkovaných okien.

4. týždeň: Znaky zimy

Nakresli strom na obe strany papiera. Na ľavej strane ho nakresli ako vyzerá na jeseň a na pravej ho nakresli ako vyzerá v zime.

December - Čaro vianoc

1. týždeň: Mikulášske dni

Rozpoznaj tiene svätého Mikuláša, nájdi rovnaké tiene a označiť ich vyfarbením obdĺžnika (rovnaké tiene – rovnakou farbou)

2. týždeň: Varíme, pečieme

V prvom kruhu (koláčiku je navrchu 10 makových zrniečok) . Do ďalších prázdnych kruhov kresli postupne makové semienka tak, že v každom kruhu bude o jedno semienko menej (zostupný rad). V poslednom prázdnom kruhu nebude ani jedno semienko maku.

3. týždeň: Tešíme sa na Vianoce

Pomenuj geometrické tvary na stromčeku i pod ním. Všetky kruhové geometrické tvary vyfarbi modrou farbou, všetky štvorcové tvary vyfarbi červenou farbou, obdĺžnikové geometrické tvary vyfarbi žltou farbou a trojuholníkové geometrické tvary oranžovou farbou. Zelenou farbou daj do ohrádky malý trojuholník a malý štvorec.

Podľa predlohy skús ozdobiť aj ostatné darčeky v riadku…

Január - zdobí svet sniežikom

1. týždeň: Život vtákov v zime

Pracovný list na overenie vedomostí:  modrou farbičkou daj do krúžku tie potraviny, ktorými vtáčiky  nemôžeme počas zimy prikrmovať. Vyfarbi tie potraviny, ktorými vtáčiky môžeme prikrmovať. Pomenuj vtáčiky, ktoré vidíš na obrázku.

2. týždeň: Ako zimujú zvieratá

Pracovný list na overenie vedomostí: opíš (povedz) čo vidíš na obrázku, vyfarbi iba tie zvieratká, ktoré sa počas zimy neukladajú k zimnému spánku

3. týždeň: Športujeme v zime

Pracovný list na overenie vedomostí: nájdi správnu cestu ku korčuliam, lyžiam a sánkam. Každá cesta bude inou farbou. Nakoniec vyfarbi postavy detí a daj každému meno.

 Pracovný list na overenie vedomostí: spočítaj postupne jednotlivé obrázky vo veľkom štvorci ( snehuliakov, čiapky, snehové vločky, vtáčie búdky, rukavice, šáliky ) a vyfarbi v spodnej časti obrázkov jednotlivo toľko štvorčekov( pod obrázkom ), koľko napočítaš napr. snehuliakov…….

Február - Hravo, Zdravo, Veselo

1. týždeň: Čím cestujem

Pracovný list na overenie vedomostí: vystrihni dopravné prostriedky na pravej strane papiera a ponalepuj ich do prázdnych okienok podľa toho kde sa dopravný prostriedok  pohybuje (obloha, koľajnice ,cesta ,voda).

Pracovný list na overenie vedomostí: pomenuj hromadné dopravné prostriedky . Vieš ako sa volajú miesta, kde cestujúci na hromadné dopravné nastupujú? ( letisko, prístav, vlaková a autobusová stanica). Obrázky si vyfarbi.

2. týždeň: Zásady bezpečnosti

Pracovný list na overenie vedomostí: červenou ceruzkou preškrtni tie veci, ktoré sú bezpečné a vyfarbi tie, ktoré sú bezpečné.

3. týždeň: Bezpečne na ceste

Pracovný list na overenie vedomostí: pomenuj ktorým smerom sa pohybujú auto, lietadlo, balón( pravo, vľavo, hore, dolu…) vyfarbi šípky , podľa toho akým smerom sa pohybujú dopravné prostriedky. Vpravo – modrá ceruzka, vľavo – červená ceruzka , hore – žltá ceruzka.

Šípka smerom dole zostane nevyfarbená a porozmýšľaj ktorý DP sa môže pohybovať aj smerom dole.

 Pracovný list na overenie vedomostí: vystrihni jednotlivé obrázky chodcov na PL , pohybujúcich sa chodcov vyfarbi zelenou farbou, stojacich chodcov červenou farbou. Vieš prečo? Vysvetli. Potom ich ponalepuj podľa kam patria. Tí čo stoja patria na chodník a tí čo sa pohybujú patria kde? Na prechod pre chodcov. 

 Pracovný list na overenie vedomostí: dobre si pozri dopravné značky na ľavej strane za čiarou. Na pravej strane označ zakrúžkovaním modrou farbou tie dopravné značky , ktoré do riadku nepatria. Vyfarbi na PL tie dopravné značky, ktoré upozorňujú na semafor.

Marec - ženie zimu preč

1. týždeň: Časové vzťahy

Pracovný list na overenie vedomostí: pomenuj všetky geometrické tvary na prvom obrázku, červenou farbou vyfarbi všetky obdĺžnikové tvary, oranžovou farbou všetky trojuholníkové tvary, zelenou farbou veľký kruhový tvar, modrou farbou všetky malé kruhové tvary, štorcové tvary vyfarbi žltou farbou. Na pravú stranu papiera nakresli pomocou geometrických tvarov kamaráta pre na ľavej strane papiera.

2. týždeň: Rozprávkový svet v knihe

Pracovný list na overenie vedomostí:postupne vyfarbi všetkých, ktorí pomáhali deduškovi vytiahnuť repu. Kto mu prišiel na pomoc prvý, kto druhý……, kto posledný?

3. týždeň: Prichádza pani Jar

Pracovný list na overenie vedomostí: pani Jar dokresli 10 kvietkov na jej šaty a vyfarbi každý kvietok inou farbou , potom vyfarbi celý obrázok

4. týždeň: Domáce zvieratá a ich mláďatá

Pracovný list na overenie vedomostí: rozstrihaj obrázky podľa nakreslených čiar, správne poskladaj obrázky a nalep si ich na papier. Potom zvieratká  vyfarbi

Apríl - Čarovná vôňa jari

1. týždeň: Jarné kvety

Pracovný list na overenie vedomostí: porozprávaj ako semienko vyrastie, čo musíme urobiť prvé , čo rastlinka potrebuje k tomu, aby narástla ……. Potom  jednotlivé obrázky vymaľuj.

2. týždeň: Život na planéte zem

Pracovný list na overenie vedomostí: pomenuj obyvateľov jednotlivých kontinentov sveta a ich obydlí. Čiarou spoj obyvateľa s jeho obydlím ( eskimák – iglu )….. vyfarbi jednotlivé obrázky

4. týždeň: Moja vlasť

Pracovný list na overenie vedomostí: skús povedať čo vidíš na obrázku. Podľa farieb ceruziek vyfarbi vlajku Slovenska, pomenuj ktoré štáty susedia so Slovenskom. Ak vieš vyfarbi ich vlajky. Vyfarbi Bratislavský hrad a na mape zakrúžkuj kde leží hlavné mesto Slovenska.

Máj - Máme sa radi

2. týždeň: Život pri vode a vo vode

Pracovný list na overenie vedomostí: pomenuj čísla od najmenšieho po najväčšie, v riadku označ ktoré číslo (podľa bodiek) je väčšie, ktoré menšie , porovnaj (viac – menej) bodiek, k číslu 4 nakresli štyri žabky, k číslu 2 nakresli dve rybky, k číslu 1 nakresli jedného bociana.

3. týždeň: Kamaráti Ferda mravca

Pracovný list na overenie vedomostí: pomenuj geometrické tvary, ktoré majú na sebe húsenice. Dokresli každej húsenici geometrické tvary podľa prvých dvoch okienok , skús najprv pomenovať, ako pôjdu za sebou, ktorý geometrický tvar budeš kresliť prvý a ktorý bude posledný. Všetky kruhy vyfarbi žltou farbou, všetky štvorce modrou farbou a všetky trojuholníky zelenou farbou.

Pracovný list na overenie vedomostí: vyfarbi kolobeh života motýľa. Pomenuj ako sa vyvíja motýľ.

4. týždeň: Zvieratá minulosti a súčastnosti

Pracovný list na overenie vedomostí: vyfarbi obrázok podľa určených farieb pri číslach.

Pracovný list na overenie vedomostí: budeme rátať rôznych dinosaurov. V tabuľke nakresli toľko guličiek  , koľko narátaš rovnakých dinosaurov vyššie na obrázku. Rovnaké druhy dinosaurov daj do ohrádky takou farbou, akou budeš kresliť do tabuľky guličky.

Napríklad: všetkých brontosaurov na obrázku daj do ohrádky modrou farbou a modrou farbou nakresli aj toľko guličiek koľko si narátal brontosaurov……

Jún - Prázdniny klopú na dvere

1. týždeň: MDD

Pracovný list na overenie vedomostí: pomenuj geometrické tvary , povedz z akých geometrických tvarov je slnko, vlak na obrázku

2. týždeň : Život pri mori

Pracovný list na overenie vedomostí: pohľadaj všetky rozdiely . Rozdiely nakresli na spodný obrázok

3. týždeň : Lúčne kvety a lesné plody

Pracovný list na overenie vedomostí: deti sa snažia identifikovať a rozdeliť kvety lúčne a tie, ktoré sa dajú pestovať aj v kvetináčoch doma……….

4. týždeň : Znaky leta a rozlúčka so škôlkou

Pracovný list na overenie vedomostí: poznávanie znakov leta a identifikovať na obrázku (označiť vyfarbením) predmety pod čiarou.

Pracovný list na overenie vedomostí: vyfarbi na obrázku všetky loptičky a pomenuj kde loptičky vidíš ( loptička je pod stoličkou, loptička je na koberci…….)