Predškoláci – vzdelávanie

Predškoláci - vzdelávanie

Pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu

Máme rozpracované jednotlivé témy mesiaca a následne i témy týždňa. Ku každej téme týždňa využívame rôzne pracovné listy, ktoré majú u detí upevniť a overiť získané znalosti v daných témach.

September - Leto milé leto, čo si nám prinieslo

  1. Zážitky z prázdnin
  2. Kto som a kam patrím
  3. Ľudia a ich práca
  4. Sťahovavé vtáctvo

Október - Jeseň klope na dvere

  1. Krajina v jeseni
  2. Jesenné druhy ovocia
  3. Jesenné druhy zeleniny a úžitkové plodiny
  4. Veselé tekvičky

November - poďme deti do domu, vetrík fúka do stromu

  1. Stromy a kríky
  2. Počasie a oblečenie
  3. Ľudské telo a zdravie
  4. Znaky zimy

December - Čaro Vianoc

  1. Mikulášske dni
  2. Varíme, pečieme
  3. Tešíme sa na Vianoce

Január - Zdobí svet sniežikom

  1. Život vtákov v zime
  2. Ako zimujú zvieratá
  3. Športujeme v zime
  4. Čím cestujem

Február - Hravo, zdravo, veselo

1. Bezpečne na ceste
2. Na fašiangy veselo
3. Predmety a ich vlastnosti
4. Zásady bezpečnosti

Marec - Marec ženie zimu preč

1. Časové vzťahy
2. Rozprávkový svet v knihe
3. Prichádza pani jar
4. Domáce zvieratá
5. Veľká noc

Apríl - Čarovná vôňa jari

  1. Jarné kvety
  2. Život na planéte Zem
  3. Vesmír, živá a neživá príroda
  4. Moja vlasť

Máj - Máme sa radi

  1. Deň Matiek
  2. Život pri vode a vo vode
  3. Kamaráti Ferda mravca
  4. Zvieratá minulosti a súčasnosti