Pre predškolákov - témy týždňa

Pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu

Máme rozpracované jednotlivé témy mesiaca a následne i témy týždňa. Ku každej téme týždňa využívame rôzne pracovné listy, ktoré majú u detí upevniť a overiť získané znalosti v daných témach.

September - Leto milé leto, čo si nám prinieslo

2. týždeň : Kto som a kam patrím

Vystrihni podľa čiary dom, poskladaj ho a nakresli na voľnú plochu papiera svoju rodinu.

Identifikácia geometrických tvarov, vyfarbenie postavičiek podľa určených farieb geometrického tvaru a následne do prázdneho obdĺžnika sa pokúsiť prekresliť jednu postavičku nad prázdnym obdĺžnikom.

3. týždeň : Ľudia a ich práca

Pomenuj pracovné profesie, vyfarbi si ich a priraď čo dané pracovné profesie používajú tým, že čiarou ich pospájaš . Každá profesia bude mať svoju farbu, ktorú si vyberieš.

Pospájaj čiarou body od čísla 1- 14 a vytvoríš tak pracovnú profesiu, ktorá sa vola?

Pomenuj profesie a spoj čiarou ich správne tiene

4. týždeň : Sťahovavé vtáctvo

Na PL rozdeľ sťahovavé a nesťahovavé vtáky nasledovne : tie čo odlietajú do teplých krajín daj jednotlivo do červených ohrádok a tie čo zostávajú cez zimu u nás a neodlietajú, daj jednotlivo do modrých ohrádok.

Vytlieskanie názvov vtákov a následné zaznačenie počtu tlesknutí do okienok guličkami – koľko krát tleskneš , toľko guličiek nakreslíš. Rozoznávaj na obrázku pojmy : bocian – bociany, sýkorka – sýkorky. Podľa toho aj nakresli počet guličiek do jednotlivých okienok.