Predškoláci – vzdelávanie

Predškoláci - vzdelávanie

Pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu

Máme rozpracované jednotlivé témy mesiaca a následne i témy týždňa. Ku každej téme týždňa využívame rôzne pracovné listy, ktoré majú u detí upevniť a overiť získané znalosti v daných témach.

Október - Jeseň klope na dvere

 1. Krajina v jeseni
 2. Jesenné druhy ovocia
 3. Jesenné druhy zeleniny a úžitkové plodiny
 4. Veselé tekvičky

November - poďme deti do domu, vetrík fúka do stromu

 1. Stromy a kríky
 2. Počasie a oblečenie
 3. Ľudské telo a zdravie
 4. Znaky zimy

December - Čaro Vianoc

 1. Mikulášske dni
 2. Varíme, pečieme
 3. Tešíme sa na Vianoce

Január - Zdobí svet sniežikom

 1. Život vtákov v zime
 2. Ako zimujú zvieratá
 3. Športujeme v zime
 4. Čím cestujem

Február - Hravo, zdravo, veselo

1. Bezpečne na ceste
2. Na fašiangy veselo
3. Predmety a ich vlastnosti
4. Zásady bezpečnosti

Marec - Marec ženie zimu preč

1. Časové vzťahy
2. Rozprávkový svet v knihe
3. Prichádza pani jar
4. Domáce zvieratá
5. Veľká noc

Apríl - Čarovná vôňa jari

 1. Jarné kvety
 2. Život na planéte Zem
 3. Vesmír, živá a neživá príroda
 4. Moja vlasť