Predškoláci – vzdelávanie

Predškoláci - vzdelávanie

Pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu

Máme rozpracované jednotlivé témy mesiaca a následne i témy týždňa. Ku každej téme týždňa využívame rôzne pracovné listy, ktoré majú u detí upevniť a overiť získané znalosti v daných témach.

Mesačné plány 2023

Mesačné plány 2024