Pohybová príprava​

Zabezpečuje: Sport Kids Academy
Lektor: Michal Sahaj

V ŠPORT KIDS ACADEMY veríme, že 
vďaka pohybu rozvíjame u detí nie len ich koordinačné, motorické a kondičné schopnosti, ale aj ich pozornosť, vnímanie, pamäť, motorické a kondičné schopnosti, myslenie a inteligenciu.

Vďaka tomu predchádzame u detí problémom s motorikou či svalovým tonusom, budujeme v nich pozitívny vzťah k pohybu a športu a rozvíjame ich kognitívne zručnosti.

Kedy trénujeme:

UTOROK
13.30 hod. (10 lekcií)
4.trieda a následne 3., 2., 1. trieda