Pohybová príprava​

Vyučujúci: Bc. Michal Soviš

Prebiehať bude v utorok od 5. 10.2021 začína v 4.triede (10 lekcií), po ukončení 10 lekcií budú lekcie prebiehať v ostatných triedach.
Termíny ostatných tried budú včas oznámené. V prípade priaznivého počasia, bude pohybová príprava prebiehať na školskom dvore.
V prípade nepriaznivého počasia bude prebiehať pohybová príprava v telocvični.