Plán akcií

Prehľad plánovaných akcií pre deti  v MŠ Timravina
 

19

OKTÓBER

Organizácia DAPHNE​

Pre deti 3. a 4.triedy “Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila”. Deti sa dozvedia ako sa správne triediť separovaný odpad.

20

OKTÓBER

Deň zdravia

Deti si budú v triedach vyrábať rôzne dobroty z ovocia a zeleniny…

25-28

OKTÓBER

Jesenný karneval

4.trieda – 25.10.2021
2.trieda – 26.10.2021
3.trieda – 27.10.2021
1.trieda – 28.10.2021

28

OKTÓBER

Bienále ilustrácií Bratislava 2021​

Deti 3. a 4.triedy navštívia výstavu na Bratislavskom hrade , ktorá je spojená s interaktívnym čítaním rozprávok.

04

november

Deň Materských škôl

Deti pripravia výstavku výtvarných prác, ktorá bude na školskom dvore materskej školy

06

december
14:00

Mikuláš

Navštívi nás Mikuláš so svojím anjelikom v altánku MŠ na školskom dvore…

2021

december

Vianočný olovrant​

Posledný týždeň pred Vianocami pre deti ako každý rok pripravíme slávnostný Vianočný olovrant. Termíny vopred oznámime.