Plán akcií

Podľa nových usmernení Ministerstva školstva k 30.9. 2020 počas mimoriadnej situácie
v súvislosti s ochorením COVID – 19, sa aktivity neodporúča realizovať.

O začiatku spustenia aktivít vás budeme vopred informovať.

00 január

akcia

00 január

akcia

Oznam!
Pri pozitívnom vývoji epidemiologickej situácie na Slovensku, ale predovšetkým v Bratislave sa materská škola otvorí najskôr :
Za pochopenie ďakujeme Vaša MŠ
01.02.2021
Pri pozitívnom vývoji epidemiologickej situácie na Slovensku, ale predovšetkým v Bratislave, sa materská škola otvorí najskôr 01.02.2021
Oznam!
Za pochopenie ďakujeme Vaša MŠ