Plán akcií

Podľa nových usmernení Ministerstva školstva k 30.9. 2020 počas mimoriadnej situácie
v súvislosti s ochorením COVID – 19, sa aktivity neodporúča realizovať.

O začiatku spustenia aktivít vás budeme vopred informovať.

00 január

akcia

00 január

akcia