Aktualizácia web stránky

Aktualizácia obsahu sekcií (07.12.2023)

Pre rodičov
Čo sme sa naučili – november 2023
Čo sme vytvorili – november 2023
Čo sme spolu zažili – november 2023

Predškoláci
Vzdelávanie – november 2023
Anglický jazyk – november 2023
Grafomotorika – november 2023