Október (4)

Oberačka (báseň)

Ovocie sa zimou trasie,
v koši sa už domov nesie.
Do komory, na police,
zahrialo sa každé líce.

Rozdala už pani Jeseň
deťom sladké dary,
Ponúkla ich pohárikom
kompótovej šťavy.

Odletela nebadane
na jesennom vetre,
hľaďte deti, padá lístie,
obliekajte svetre.


Bolo raz jabĺčko krásne… (pieseň)

Bolo raz jabĺčko krásne,
malo líčka červené.
Jeho jasná farba žiari
a mamka daj ho mne.

Keď som zaťala doň zúbky,
pochytil ma veľký strach,
lebo červík vyšiel z hĺbky
a stal si na svoj prach.

Bolo nám to obom trápne,
že má nahryznutý dom.
On sa urazene vztýčil
a vyplazil sa von.


Dvaja ježkovia (pieseň)

Cupy, dupy do chalupy, jeden ježko funí,
druhý čaká na jabĺčka sedí u jabloni.

Cupy, dupy do chalupy, hneď tu vedľa plotu,
keď tých jabĺk bude viacej, dá ich do kompótu.

Cupy, dupy do chalupy, hneď tu vedľa jedle,
keď tých jabĺk bude viacej, urobí z nich knedle.

Cupy, dupy do chalupy, ježkovia smäd majú,
zaženú ho muštom z jabĺk, to si pochutnajú.


O zvieratkách (pieseň)

Pozerá sa zajko zvedavý, čo to naňho padá do trávy :
// : cupi – cup, cupi – cup, žalude naň hádže dub : //

Priletela sojka z doliny, vraj má celkom čerstvé noviny :
// : škreky – škrek, škreky – škrek, oženil sa z jedľou smrek : //

Vyčkávala líška zopár dní, na sliepky pri starej horárni :
// : šuchy – šuch, šuchy – šuch, takmer prišla o kožuch : //

Čo to kmotru straku napadlo? Ukradla si kdesi zrkadlo :
// : cheche – krá, cheche – krá , teraz sa v ňom obzerá : //

Kukulienka ráno spod buka, dvakrát pekne deťom zakuká :
// : kuku – kuk, kuku – kuk  a už viacej ani muk : //