November (4)

ŠIBAL VETRÍK (báseň)

Opadalo žlté lístie, ľahlo si, že bude spať.
Milí vetrík ponúkol sa, že ho bude kolísať.
Najprv zľahka šuští, potom zrazu inú spustí :
,, Poďte deti tancovať“
Poletujem šírim svetom,
Vystrájam šibalstvá deťom.
Fúknem tu  fúknem tam,
Zdvihnem sukne dievčatám.
Chlapcom sfúknem z hlavy čiapky,
Postrapatím jemné vlásky.
Vyletím až k oblakom,
ukryjem sa za mrakom.

A keď vzlietnu šarkany,
preháňam ich po stráni.
Už vieš kto som?
Vetrík- šibal.
Bežíš za mnou ?
Nechytíš ma.


IDE ZIMA (báseň)

Zima robí čáry – máry
December je v kalendári.
Kým šiesteho narátaš,
zavíta k nám Mikuláš.
Na svätého Mikuláša,
Do okna sa obuv znáša.
Topánky si každý čistí,
Kto aký bol, ráno zistí.
Kto poslúchal mamku, ocka,
na každého darček počká.
Kto bol samá nezbeda,
tomu darček netreba.
Tomu beda, prebeda.


ČERT (báseň)

Ty čertisko rohatý, načo si k nám prišiel ty?
My sme dobré deti veru,
nás si čerti nezoberú.
Hybaj od nás heš, heš, heš,
lebo metlou dostaneš.


ŠARKANY (pieseň)

Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore!
Pestrí obri z papiera, je ich celé more.

// : Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany.
Okaté a zubaté, v maľovanom kabáte : //

Jeden dráčik strapatý, vyvaľuje oči,
druhý nemá na šaty, v klobúku sa točí.

// : Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany.
Okaté a zubaté, v maľovanom kabáte : //


ZÁZRAČNÉ SANE (pieseň)

K našej škôlke letia sane
A sú pekné, maľované.
Na nich sedí Mikuláš, aké dary prinášaš?
Prinášam ja dobré veci,

Ukryté sú tu vo vreci.
// : Jabĺčka i cukríky i drevené koníky : //