Návrat detí do škôl v roku 2021

Prečítajte si vyhlásenia Ministerstva školstva k návratu detí do škôl
v roku 2021… zo stránky minedu.sk

Článok k danej tématike

Oznam!
Pri pozitívnom vývoji epidemiologickej situácie na Slovensku, ale predovšetkým v Bratislave sa materská škola otvorí najskôr :
Za pochopenie ďakujeme Vaša MŠ
01.02.2021
Pri pozitívnom vývoji epidemiologickej situácie na Slovensku, ale predovšetkým v Bratislave, sa materská škola otvorí najskôr 01.02.2021
Oznam!
Za pochopenie ďakujeme Vaša MŠ