Návrat detí do škôl v roku 2021

Prečítajte si vyhlásenia Ministerstva školstva k návratu detí do škôl
v roku 2021… zo stránky minedu.sk

Článok k danej tématike