Krúžková činnosť

V mesiaci október začínajú nasledovné krúžky pri dodržiavaní všetkých hygienicko – epidemiologických opatrení.  

Výtvarný krúžok

GREY PARAFINA
Vyučujúci: Mgr. Findlová Jana

Prebiehať bude vo štvrtok od 7.10.2021 začína výtvarný krúžok v každej triede podľa vopred stanoveného časového harmonogramu.

Pohybová príprava​

Vyučujúci: Bc. Michal Soviš

Prebiehať bude v utorok od 5. 10.2021 začína v 4.triede (10 lekcií), po ukončení 10 lekcií budú lekcie prebiehať v ostatných triedach.
Termíny ostatných tried budú včas oznámené. V prípade priaznivého počasia, bude pohybová príprava prebiehať na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia bude prebiehať pohybová príprava v telocvični.