Krúžková činnosť

Podľa nových usmernení Ministerstva školstva k 30.9. 2020 počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa krúžková činnosť neodporúča realizovať.
O začiatku krúžkov Vás budeme vopred informovať.

Oznam!
Na základe usmernenia zriaďovateľa, bude dňa 08.februára 2021 prevádzka v Materskej škole OBNOVENÁ
Oznam!
Na základe usmernenia zriaďovateľa, bude dňa 08.februára 2021 prevádzka
v Materskej škole OBNOVENÁ