Krúžková činnosť

Podľa nových usmernení Ministerstva školstva k 30.9. 2020 počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa krúžková činnosť neodporúča realizovať.
O začiatku krúžkov Vás budeme vopred informovať.