Čo sme sa naučili

Čo sme sa naučili

Básničky, pesničky, riekanky...

Pre zobrazenie dokumentov vyberte svoju triedu a kliknite na požadovaný mesiac.

Školský rok 2022/2023

1.trieda

2.trieda

3.trieda

4.trieda

2., 3., 4. trieda