Projekt “Zeleninkové šialenstvo”

Projekt “Zeleninkové šialenstvo”

V školskom roku 2022/2023 prebiehal v tretej triede MŠ Timravina  edukačno – zážitkový program „ Zeleninkové šialenstvo“.
Program, predovšetkým zameraný na primárnu  prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí v MŠ.Cieľom preventívneho programu bola celoročná aktívna podpora zdravých stravovacích, hygienických a pracovných návykov detí. Read more