Projekt “Zeleninkovo”

Z E L E N I N K O V É  ŠIALENSTVO 

Celoročný edukačno – zážitkový program zameraný na primárnu prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí v materských školách (MŠ) a v školských kluboch (ŠK) je prioritne určený predškolákom,  zmiešaným triedam detí v MŠ a najmladším školákom ZŠ v školských kluboch. Read more