Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy ku začiatku šk.r.2024/25 sa uskutoční
od 2. do 10. mája 2024

Miesto: Materská škola Timravina 8, 81106 Bratislava

Spôsob podávania: osobne v čase od 11.00 – 13.00 hod.

* Ostatné spôsoby podávania žiadostí:
poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, mailom, elektronicky – formou elektronického podania alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný  elektronickým kvalifikovaným podpisom

Read more