Pohybová príprava​

Zabezpečuje: Sport Kids Academy
Lektor: Michal Sahaj

V ŠPORT KIDS ACADEMY veríme, že 
vďaka pohybu rozvíjame u detí nie len ich koordinačné, motorické a kondičné schopnosti, ale aj ich pozornosť, vnímanie, pamäť, motorické a kondičné schopnosti, myslenie a inteligenciu.

Vďaka tomu predchádzame u detí problémom s motorikou či svalovým tonusom, budujeme v nich pozitívny vzťah k pohybu a športu a rozvíjame ich kognitívne zručnosti.

Kedy trénujeme:

UTOROK
13.30 hod. (10 lekcií)
4.trieda a následne 3., 2., 1. trieda

Anglický jazyk

Zabezpečuje: Berlitz jazyková škola
Lektorka: Johana Hermanová

Kurzy v jazykovej škole Berlitz pomáhajú deťom k vývoju jazykového sebavedomia, predstavujú svetové témy a tiež pripravujú deti do budúcna. Malé deti sa učia jazyk veľmi ľahko. Na rozdiel od dospelých, deti dokážu vnímať nuansy cudzieho jazyka a často sa vedia naučiť hovoriť bez prízvuku.

Kedy vyučujeme:                                        

Pondelok
13.30 hod. – 14.15 hod. – 4.trieda – skupina A

14.15 hod. – 15.00 hod. – 3.trieda – skupina A
15.00 hod. – 15.45 hod. – 2.trieda – skupina A

Streda
13.30 hod. – 14.15 hod. – 4.trieda – skupina B
14.15 hod. – 15.00 hod. – 3.trieda – skupina B
15.00 hod. – 15.45 hod. – 2.trieda – skupina B