Backup 2021

00. Mesiac

September – hra s bodom.
Prvé oboznamovanie sa dieťaťa s materiálom a plochou (prvé dotyky, hry s bodom a plochou);  Prac.list A – ceruzkou dokresliť pomocou bodu semienka pre kuriatka na celej ploche papiera (formát A3)

Október – vertikálne (zvislé) línie
prerušované i súvislé, vychádzajú z bodu, dieťa samo experimentuje a pozoruje líniu idúcu zhora dolu, zdola hore; vhodnou motiváciou začína líniu nakláňať sprava doľava a zľava doprava;

November – horizontálne (vodorovné) línie
súvislé, prerušované, vedené zľava doprava, sprava doľava; postupné predlžovanie vedenej línie je závislé od unaviteľnosti detskej ruky a koordinácie oka; 

December – kombinované pohyby
spájaním horizontálnej a vertikálnej línie s využitím rôznorodosti smeru pohybu; 

Január – lomené línie
experimentovanie s horizontálnou a vertikálnou líniou – lomené línie, lom hore/dole, vpravo/vľavo; lom (strieška) s rôznou šírkou, výškou, v rôznom zoskupení, počte; 

Február – krúživé pohyby
motivované (napodobňovaním) mletím, navíjaním, hojdaním vedú k zaznamenaniu (nakresleniu) kruhu jedným ťahom bez opravenia línie až po elipsové grafické stopy (ovál); 

Marec – oblúky, vlnovky, slučky, osmičky
(horné, dolné, široké, úzke, vysoké, plytké v rôznom zoskupení a počte) vychádzajúce z krúživých pohybov; sú najnáročnejšie; 

Apríl – oblúky, vlnovky, slučky, osmičky
(horné, dolné, široké, úzke, vysoké, plytké v rôznom zoskupení a počte) vychádzajúce z krúživých pohybov; sú najnáročnejšie; 

Máj – kombinácie pohybov
s dodržaním smeru pohybu zľava doprava (smer pohybu písma); postupuje sa od súvislého pohybu pri zaznamenávaní stopy, napr. geometrických tvarov štvorec – okno, trojuholník – strecha, kruh – slnko, cez využitie záujmu dieťaťa o obťahovanie línie, spájanie a dopĺňanie vertikálnych, horizontálnych, lomených, krúživých či vlnitých línií do jedného celku až po pokusy o písanie tlačeného a písaného písma.

(Uváčková, Valachová, Droppová, 2009)

Jún – kombinácie pohybov
s dodržaním smeru pohybu zľava doprava (smer pohybu písma); postupuje sa od súvislého pohybu pri zaznamenávaní stopy, napr. geometrických tvarov štvorec – okno, trojuholník – strecha, kruh – slnko, cez využitie záujmu dieťaťa o obťahovanie línie, spájanie a dopĺňanie vertikálnych, horizontálnych, lomených, krúživých či vlnitých línií do jedného celku až po pokusy o písanie tlačeného a písaného písma.

(Uváčková, Valachová, Droppová, 2009)