Apríl 2024 angličtina

1. Mother’s day song

Intro song:
Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus (youtube.com)

Topic song 1:
I Love My Mommy – THE KIBOOMERS Preschool Songs for Circle Time – Mothers Day Song (youtube.com)

Topic song 2:
Hugs and Kisses Lyric Video – The Kiboomers Preschool Songs & Nursery Rhymes for Mother’s Day (youtube.com)

Line up song:
Line Up | Noodle & Pals | Songs For Children (youtube.com)

Vocabulary:
I love my mommy, happy Mother’s day, hugs&kisses, thank you mommy for all you do, here’s a hug and a kiss for you, everybody line up, let’s make a line.


2. Mother’s day song rehearsal 1

Intro song:
Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus (youtube.com)

Topic song 1:
I Love My Mommy – THE KIBOOMERS Preschool Songs for Circle Time – Mothers Day Song (youtube.com)

Topic song 2:
Hugs and Kisses Lyric Video – The Kiboomers Preschool Songs & Nursery Rhymes for Mother’s Day (youtube.com)

Line up song:
Line Up | Noodle & Pals | Songs For Children (youtube.com)

Vocabulary:
I love my mommy, happy Mother’s day, hugs&kisses, thank you mommy for all you do, here’s a hug and a kiss for you, everybody line up, let’s make a line.


3. Mother’s day song rehearsal 2

Intro song:
Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus (youtube.com)

Topic song 1:
I Love My Mommy – THE KIBOOMERS Preschool Songs for Circle Time – Mothers Day Song (youtube.com)

Topic song 2:
Hugs and Kisses Lyric Video – The Kiboomers Preschool Songs & Nursery Rhymes for Mother’s Day (youtube.com)

Line up song:
Line Up | Noodle & Pals | Songs For Children (youtube.com)

Vocabulary:
I love my mommy, happy Mother’s day, hugs&kisses, thank you mommy for all you do, here’s a hug and a kiss for you, everybody line up, let’s make a line.


4. Mother’s day song rehearsal 3

Intro song:
Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus (youtube.com)

Topic song 1:
I Love My Mommy – THE KIBOOMERS Preschool Songs for Circle Time – Mothers Day Song (youtube.com)

Topic song 2:
Hugs and Kisses Lyric Video – The Kiboomers Preschool Songs & Nursery Rhymes for Mother’s Day (youtube.com)

Line up song:
Line Up | Noodle & Pals | Songs For Children (youtube.com)

Vocabulary:
I love my mommy, happy Mother’s day, hugs&kisses, thank you mommy for all you do, here’s a hug and a kiss for you, everybody line up, let’s make a line.


Additional songs used in the class:

Make A Circle | Preschool Song | Super Simple Songs (youtube.com)

Clean Up Song | Kids Song for Tidying Up | Super Simple Songs (youtube.com)

Hello! | Super Simple Songs – YouTube

Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs – YouTube

Happy Mother’s Day (youtube.com)

Marec 2024 angličtina

1. Brush your teeth – your morning routine

Intro song:
Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus (youtube.com)

Topic song:
Brush Your Teeth | Tooth Brushing Song for Kids | Noodle & Pals (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs (yotube.com)

Vocabulary:
Brush your teeth, up and down, from side to side, round and round, from left to right


2. Shapes

Intro song:
Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus (youtube.com)

Topic song:
The Shape Song #1 | Super Simple Songs (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs (youtube.com)

Vocabulary:
Can you make and find a circle, diamond, square, hearth?


3. Easter time

Intro song:
Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus (youtube.com)

Topic song:
This is The Way The Bunny Hops – The KIBOOMERS Preschool Songs – Easter Song (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs (youtube.com)

Vocabulary:
Happy Easter, easter bunny, egg, chicks, chocolate


Additional songs used in the class:

 Make A Circle | Preschool Song | Super Simple Songs (youtube.com)

The Dance Freeze Song | Freeze Dance | Scratch Garden (youtube.com)

Hello! | Super Simple Songs (youtube.com)

Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy ku začiatku šk.r.2024/25 sa uskutoční
od 2. do 10. mája 2024

Miesto: Materská škola Timravina 8, 81106 Bratislava

Spôsob podávania: elektronicky – formou elektronického podania

Pri zápise dieťaťa je potrebné, aby zákonní zástupcovia vyplnili elektronickú žiadosť.
Žiadosť bude k dispozícii v elektronickej forme od 2.5.2024 na webovej stránke MŠ. Read more

Februar 2024 angličtina

1. Seasons of the year

Intro song:
Hello! | Super Simple Songs – YouTube

Topic song:
The four seasons of the year for kids – Which are the seasons? – Spring, Summer, Autumn     and Winter (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs – YouTube

Vocabulary:
Summer, Fall, Winter, Spring: I like Summer, Fall, Winter, Spring…


2. Valentine’s Day

Intro song:
Hello! | Super Simple Songs – YouTube

Topic song:
H E A R T – The Kiboomers Valentine’s Day Songs for Preschoolers (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs – YouTube

Vocabulary:
Heart, I love you, I love my mom, daddy, sister, brother, friends…


3. If you’re Happy song

Intro song:
Hello! | Super Simple Songs – YouTube

Topic song:
If You’re Happy | Super Simple Songs (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs – YouTube

Vocabulary:
Clap your hands, take a nap, say ‘‘oh no‘‘, stomp your feet


4. Do You Like…?

Intro song:
Hello! | Super Simple Songs – YouTube

Topic song:
Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs – YouTube

Vocabulary:
Yes I do, No I don’t, Yucky!, broccoli,ice cream, soup, donut, juice,


Additional song used in the class:

Make A Circle | Preschool Song | Super Simple Songs (youtube.com)
The Dance Freeze Song | Freeze Dance | Scratch Garden (youtube.com)

Edukačné aktivity

Edukačné aktivity sú realizované pútavou formou s využitím množstava moderných didaktických pomôcok a materiálov, výučba prebieha na rôznych miestach s využitím celého exteriéru a interiéru materskej školy, jednotlivé triedy často navštevujú množstvo tvorivých akcií aj mimo zariadenia materskej školy.

Ako voľnočasové aktivity je deťom ponúkaná široká škála možností, hlavne oboznamovanie sa s cudzími jazykmi (angličtina a nemčina), pohybové a výtvarné aktivity vo forme jednotlivých krúžkov.

Počas školského roka prebieha mnoho ďalších aktivít, ktoré deti oceňujú a to sú hlavne karnevaly, výlety, kurzy,exkurzie, tvorivé dielne a ostatné spoločne prežívané udalosti, ktoré prispievajú ku celkovej spokojnosti detí a ich pozitívnych zážitkov.

Profesionalita

Celý kolektív zamestnacov svojimi profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami poskytuje deťom a ich rodičom kvalifikovaný prístup ku výchove a vzdelávaniu, ku riešeniu mnohých situácií, ktoré počas jednotlivých dní vznikajú.

Jednotlivý pedagogickí zamestnanci sa okrem práci venujú aj mnohým ďalším vzdelávaniam, absolvujú atestácie, navštevujú kurzy, semináre, študujú dostupnú literatúru a praktizujú aj aktívne činnosti, čím prispievajú k neustálemu rozširovaniu svojich vedomostí a skúseností.

Zároveň materská škola sa priebežne zapája do mnohých projektov a aktivít s celoslovenskou aj medzinárodnou pôsobnosťou.

Individuálny prístup

Vysoko kvalifikovaný pedagogický personál pri výchovo-vzdelávacej práci pristupuje k deťom individuálne, s vedomím toho, že každé dieťa je jedinečné a originálne.

Vo svojej plánovitej edukačnej práci zohľadňuje možnosti jednotlivých detí a tak dokáže v kolektíve pracovať so všetkými deťmi na individuálnej báze s dosahovaním reálnych a splniteľných cieľov.

V prípade potreby je pre dieťa vypracovaný individuálny vzdelávací plán tak, aby bolo možné rozvíjať ho v prípade jeho zvýšených, prípadne znížených schopností.