4.B trieda – november

LISTNATÉ A IHLIČNATÉ  ( báseň )

V lese, v parku, v našom sade,
stromy rastú takmer všade.
Listnaté aj ihličnaté,
Poľahky ich rozpoznáte.
Ovocný aj okrasný, to je stromček listnatý.
Kmeň ma pevný , celý z dreva v korune vtáčik spieva.
Na vetvičkách listy rastú, jeseň zmení zeleň v zlatú.
Ober plody do košíka, hrušky, slivky i jablká.
V zime všetky vetvy holé, pri koreňoch jazvec v nore.
A pod kôrou lienka sní o jari a teplom dni.
Štíhli kmeň aj s korunou a korene pod zemou.
Ak chceš prsty boľavé, chyť si vetvy pichľavé.
Na konároch ako ježko, ihlice má v radoch, v zväzkoch.
Šišky rastú pekne spolu, jedli nahor, smreku dolu.
Celý rok je zelený, cez zimu i v jeseni.
Len smrekovec opadavý, ihlíc sa na zimu zbaví.
Predsa jediný čas v zime, svetlami ho vyzdobíme.
Pod jedličkou dievča, chlapček, na Vianoce nájde darček.


ĽUDSKÉ TELO ( báseň s napodobňovaním  )

Ja mám meno, ty máš meno / ukážem na seba, ukážem na kamaráta /
má ho každý z nás / ukazujem na všetkých kamarátov /
pamätať si rôzne mená / ukážem na svoju hlavu /
nie je žiadny špás / kývam zo strany na stranu naraz prstom i hlavou /
K môjmu menu patrí moja postava
/ ukážem na svoju celú postavu od hlavy až po prsty na nohách v predklone /
To je hlava, krk, trup, ruky / ukazujem postupne na sebe dané časti tela /
A čo ešte ostáva ? Predsa nohy / ukážem na svoje nohy /
Nimi chodím, skáčem, utekám / pohyb – chôdza, skákanie, beh na mieste /
Čo na svojom tele ešte mám? / ukážem rukami celú svoju postavu /
Predsa svoju šikovnú a múdru hlavu
/ ukazujem na svoju hlavu a následne dané časti tváre /
Na nej čelo, uši, oči, líca, ústa, nos a bradu.
Čo ešte na hlavičke mám? / ukážem na svoju hlavu /
Už nič, iba vlasy, / chytím sa jemne za vlasy/
Po ktorých ma moja mama, veľmi často z lásky hladí.
/ pohladím sa po vlasoch /


MIKULÁŠ A DOPRAVNÁ ZÁCPA ( báseň )

Čakám ja i naša Baša,
čakáme na Mikuláša.
Nakúkame za záclony,
stále nejde, nezazvoní…
Azda trčí na diaľnici,
v zápche, možno v metelici.
Dumám, i to po čom túžim,
si naozaj nezaslúžim.
Noc sa mení na bezsennú.
Hurá! Ráno vidím zmenu!
Odmena je v čižme sladká,
zdržala ho križovatka .


MIKULÁŠ   (báseň )

Deduško Mikuláš, obrovský batoh máš.
Ako býva dobrým zvykom, anjelik je pomocníkom.
Aj čert robí dobré skutky, dáva deťom čokoládky.
Letia sane dolu brehom, bielulinkým, bielym snehom.
A na saniach hopsasa, Mikuláš sa natriasa.
Kričia naňho malé deti, nech darčeky nevytratí.
Kto to chodí po ulici, v kabáte a v baranici?
S mikulášskou palicou, prechádza sa ulicou.
Kde sa v okne svieti, obdaruje deti.


DÁŽDNIK (pieseň )

Klope, klope dáždik,
na zelený dáždnik.
Klope, klope, prstíkom,
kto je pod tým dáždnikom?
To som ja Marienka,
zmokne mi sukienka.
Ja ťa nechcem dáždiček
ja chcem neba kúštiček .
Refrén : Ušla za mrak, moja zlatá,
dáždik ťa chce pobozkať.
Nastav mu tvár, prostovlasá,
prší, prší, budeš rásť.
Klope, klope dáždik
na zelený dáždnik.
Klope, klope , klope dážď
a ja budem rásť a rásť….
A ja budem rásť a rásť.
( zlatá brána )


ZIMA (pieseň )

Už k nám prišla zima, zima, zimička,
celý svet je ako veľká chladnička .
Je v nej biely sniežik, je v nej pravý ľad,

/ : keď k nám príde zima, každý z nás je rád : /

Keď sa biely sniežik sypať začína,
celý svet je ako veľká zmrzlina .
Slnko si ju líže zo stromov a striech,

/ : to je ale krása, keď sa sype sneh : /