4.B trieda – december

VIANOCE (báseň)

Vonku padajú z bielej sýpky,
neobyčajnej bielej čipky.
Mama roztĺka orechy,
rožteky kladie na plechy.
Babka každému rozpráva:
,, Kapustnica je voňavá“.
Otec mrazivým, rezkým vzduchom,
kapríka nesie pod pazuchou.
Deduško v kožúšku teplom, mäkkom,
náhli sa domov so stromčekom.

,, BUDÚ VIANOCE !“
O chvíľočku.
Radujem sa a chytám vločku.
Opatrne! Je krehká, sypká.
Je to vianočná biela čipka.


KEĎ SÚ VIANOCE (pieseň)

Keď sú Vianoce, sneh sa ligoce,
rozbaľujem darčeky,
od ocka a od mamky.
Sú Vianoce, sneh sa ligoce,
rozbaľujem balíčky,
od dedka a babičky.

Prišla babka s dedkom,
pojedli nám všetko.
Prišiel strýc Emanuel,
pojedol nám karamel.
Za ním strýko Bonifác,
pojedol nám ešte viac.
Potom tučná Beáta,
vyvalila nám vráta.

Keď sú Vianoce, sneh sa ligoce,
rozbaľujem darčeky,
od ocka a od mamky.
Sú Vianoce, sneh sa ligoce,
rozbaľujem balíčky,
od dedka a babičky.

Obliekli sme Timuška,
za malého Ježiška.
Anjel spieva Glória,
Zuzka bude Mária.
Tomáš zlostí od rána,
bude robiť barana.
Ocko ten sa usmieva,
s mamičkou si zaspieva.

Keď sú Vianoce, sneh sa ligoce,
rozbaľujem darčeky,
od ocka a od mamky.
Sú Vianoce, sneh sa ligoce,
rozbaľujem balíčky,
od dedka a babičky.


ŠŤASTIE, ZDRAVIE …… (pieseň)

Šťastie , zdravie, pokoj svätý,
Vinšujeme Vám.
Najprv pánu hospodáru,
aj vašim dietkam.

//: Z ďaleka my ideme, novinu Vám nesieme.

Čo sa stalo, prihodilo v meste Betléme : //
Narodil sa náš spasiteľ,
Posiela nás k vám.
Udeľte mu koledičku
A ja mu ju dám.

//: Chlebíka nám nechce vziať, bo ho nakŕmila mať,
pár dukátov na žemličku, mohli by ste dať : //