Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy ku začiatku šk.r.2024/25 sa uskutoční
od 2. do 10. mája 2024

Miesto: Materská škola Timravina 8, 81106 Bratislava

Spôsob podávania: elektronicky – formou elektronického podania

Pri zápise dieťaťa je potrebné, aby zákonní zástupcovia vyplnili elektronickú žiadosť.
Žiadosť bude k dispozícii v elektronickej forme od 2.5.2024 na webovej stránke MŠ. Read more

Februar 2024 angličtina

1. Seasons of the year

Intro song:
Hello! | Super Simple Songs – YouTube

Topic song:
The four seasons of the year for kids – Which are the seasons? – Spring, Summer, Autumn     and Winter (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs – YouTube

Vocabulary:
Summer, Fall, Winter, Spring: I like Summer, Fall, Winter, Spring…


2. Valentine’s Day

Intro song:
Hello! | Super Simple Songs – YouTube

Topic song:
H E A R T – The Kiboomers Valentine’s Day Songs for Preschoolers (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs – YouTube

Vocabulary:
Heart, I love you, I love my mom, daddy, sister, brother, friends…


3. If you’re Happy song

Intro song:
Hello! | Super Simple Songs – YouTube

Topic song:
If You’re Happy | Super Simple Songs (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs – YouTube

Vocabulary:
Clap your hands, take a nap, say ‘‘oh no‘‘, stomp your feet


4. Do You Like…?

Intro song:
Hello! | Super Simple Songs – YouTube

Topic song:
Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs (youtube.com)

Good bye song:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs – YouTube

Vocabulary:
Yes I do, No I don’t, Yucky!, broccoli,ice cream, soup, donut, juice,


Additional song used in the class:

Make A Circle | Preschool Song | Super Simple Songs (youtube.com)
The Dance Freeze Song | Freeze Dance | Scratch Garden (youtube.com)