Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/23

1) Termín prijímania

Žiadosti rodiča, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  na školský rok 2022/2023 sa budú podávať
od 2. mája do 11. mája 2022  v čase od 11.00 do 13.00. hod.
Read more