September (4)

RODINA – počítanie do 10

Bol raz JEDEN krásny dom, ktože , ktože býva v ňom?
V ňom DVE deti – brat a ja – celý deň tu vystrája.
Ocko ten e číslo TRI, hrá sa s nami pestré hry.
A mamička, tá je ŠTYRI, už nás volá ku večeri.

Jeden, dva, tri, štyri – koláč ťahá z rúry.

PIATA babka, ŠIESTY dedko – že by to už bolo všetko?
SIEDMA bude mačička, čo sa hnevá na psíčka.
Koľko, že Nás spolu už je?  ȎSMA teta pobehuje.
DEVIATY je ujo Fero, čo na dvore rúbe drevo.
DESIATE sú dvojičky – deti mamičkinej sestričky.

Spolu si tu šťastne žijeme, počítať do 10  všetci vieme.
Nie je žiadna novina, že sme veľká rodina!


ČÍM CHCEŠ BYŤ – pieseň Miro Jaroš

1.Hádajte čím budem, keď chcem záchranárom byť,
striekať vodu  hadice a oheň uhasiť.
Mať auto červené, jazdiť ním,
skontrolovať, čo sa deje vždy, keď zbadám dym.

R: Máme to, máme to, už to vieme, čím chceš byť,
čím chceš byť uhádneme.
Máme to, máme to, už to viem,
ty chceš byť požiarnikom ! ÁNO, chcem

2.Hádajte, čím budem, keď chcem na špičkách stáť,
trblietavú sukničku si k tomu obliekať.
S úsmevom tancovať, nič nepokaziť,
Keď publikum zatlieska, sa milo ukloniť.

R://… ty chceš byť baletkou ! Áno chcem !

3.Hádajte, čím budem, keď chcem chytať zlodejov,
udržiavať poriadok v uniforme snov.
S húkačkou v aute byť na mieste,
Pomáhať a chrániť Vás, už som na ceste!

R://… ty chceš byť policajtom ! Áno chcem !

4. Hádajte, čím budem, keď chcem letieť na mesiac,
stretnúť sa tam s ufónmi a zistiť o nich viac.
Z rakety, z vesmíru pozorovať Zem,
Všetko zapisovať, nech Vám o tom rozpoviem.

R://… ty chceš byť kozmonautom! Áno chcem !

5.Od malička chcel som sám spievať iba spievať Vám,
Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš.
Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie,
ak o tom snívaš noc aj deň…
A môžem byť aj prezident ?  Presne tak !

6.Keď zaplačú zvieratká, vždy budem práve tam,
zistím, čo je príčinou, veď lekárničku mám.
Zvieratkám vždy rada pomôžem,
čo bolí, to vyliečim, aj labku obviažem.

R:// …chceš byť zverolekárkou ! Áno chcem !


LASTOVIČKY – pieseň

Zlietajú sa lastovičky veselé,
My už máme všetky kufre zbalené.
Cez more, hory a kríky…
Poletíme do A…do AFRIKY,
Poletíme do A…do AFRIKY
Potešia sa černoškovia maličký,
Veď aj oni poznajú lastovičky.
Zimu, sneh, mráz nepoznajú,
Celý rok tam leto… leto majú
Celý rok tam leto… leto majú.
A keď na jar slniečko zas zasvieti,
Každá z Nás tu do hniezdočka priletí.
Veselo si štebotáme…
Dobre sa tu u Vás … dobre máme,
Dobre sa tu u Vás… dobre máme


LASTOVIČKA –pohybová hra

Deti urobia kruh. V strede stojí jedno dieťa, ktoré predstavuje lastovičku.
Mimo kruhu stojí ďalšie dieťa, ktoré predstavuje sokola.
/Deti stoja v kruhu, držia sa za ruky a recitujú/

Lastovička malý vtáčik
v zobáčiku kufor vláči.
Kamže letíš lastovička?

/Odpovie lastovička, ktorá znázorňuje let
V kruhu, ostatné deti sú ticho/

Za more, kde nosia tričká.

/opäť všetky deti/

Dávaj pozor, sokol číha,
Chce ťa chytiť fíha, fíha.

/lastovička/

Nebojte sa ja to viem,
Poľahky mu utečiem.

/V tom sa objaví sokol a pokúša sa dostať do kruhu a chytiť lastovičku.
Deti sa snažia mu v tom zabrániť zdvíhaním rúk.
Keď lastovičku chytí, hra sa môže opakovať rozpočítaním a výberom nového sokola a lastovičky./

2.trieda – september

SLNIEČKO SA ZOBUDILO (pieseň)

Slniečko sa zobudilo,
popreťahovalo kosti,
cez mrak hlávku vystrčilo,
zasmialo sa od radosti. 

Vyleteli včielky vrtké,
motýle zas šantia v tráve,
lienka ponáhľa sa kdesi,
mravce slamku našli práve. 

Obzerá sa slnko zlaté,
čo sa robí, čo sa deje?
Všade radosť z práce majú
a slniečko sa len smeje.


RÚČKY (báseň)

1,2,3,4,5
umyjem si rúčky hneď.


HLAVA, RAMENÁ,.. (hudobno-pohybová hra)

Hlava, ramená, kolená, palce
kolená, palce,
kolená, palce.
Hlava, ramená, kolená,  palce,
oči, uši, ústa, nos.


RODINA (báseň)

Mama, ocko ja a ty,
sme rodina dokopy.
A všetci sa ľúbime,
v domčeku sa túlime. 

RODINA  (báseň)

Mám mamičku, ocinka,
to je moje šťastie,
spolu s nimi v zdraví, láske,
od malička rastiem.


ČÍM CHCEŠ BYŤ (pieseň)

Hádajte, čím budem, keď chcem záchranárom byť,
striekať vodu z hadice a oheň uhasiť.
Mať auto červené, jazdiť ním,
skontrolovať, čo sa deje vždy keď zbadám dym. 

Máme to, máme to, už to vieme,
čím chceš byť, čím chceš byť uhádneme.
Máme to, máme to, už to viem,
ty chceš byť požiarníkom!
Áno, chcem!

Hádajte, čím budem, keď chcem na špičkách stáť,
trblietavú sukničku si k tomu obliekať.
S úsmevom tancovať, nič nepokaziť,
keď publikum zatlieska sa milo ukloniť.

Máme to, máme to, už to vieme,
čím chceš byť, čím chceš byť uhádneme.
Máme to, máme to, už to viem,
ty chceš byť baletkou!
Áno, chcem!


VTÁČKY (báseň)

Kto sa chystá do sveta,
pred zimou preč odlieta?
Lastovičky, bociany,
nech sa cesta vydarí.


TAKTO LETIA VTÁCI (hudobno-pohybová hra)

¦: Takto letia vtáci, vtáci, takto sadajú.:¦
¦: Takto pijú vodičku, hore kukajú.:¦

¦: Takto skáču vrabce, vrabce, žitko zobkajú.:¦
¦: Takto pijú vodičku, hore kukajú.:¦

¦: Takto skáču žabky, žabky, takto kvákajú.:¦
¦: Takto pijú vodičku, hore kukajú.:¦

¦: Takto plávu rybky, rybky, takto plávajú.:¦
¦: Takto pijú vodičku, hore kukajú.:¦

1.trieda – september

Pieseň pred jedlom

To sú prsty, to sú dlane,
mydlo s vodou patrí na ne.
A po mydle dobré jedlo,
a po jedle zase mydlo.


Riekanka na utíšenie detí

Velikánsky kľúčik mám,
ústočká ním zamykám.
Urobím si okienko,
do okienka kuk,
a už ani muk.


Farby Jesene (Silvia Cíbiková)

Skončilo sa sladké leto.
Vonku prší, fúka vietor.
Už si jeseň tancuje,
listy stromom maľuje.
Žlté, hnedé, červené,
to sú farby jesene.