2% z daní

2% z vašich daní

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2% Vašich daní občianskemu združeniu, ktorého členmi sú všetci rodičia a priatelia našej materskej školy.

Každoročne týmto spôsobom získavame nemalú finačnú čiastku, ktorú používame na rozvoj výchovno – vzdelávacej činnosti na našej materskej škole, na športové aktivity a ochranu a rozvoj zdravia detí.

V prípade, že sa rozhodnete svoje 2% daní venovať materskej škole, uveďte prosím tieto potrebné údaje o prijímateľovi:

Názov: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE
Sídlo-ulica: TIMRAVINA 8, BRATISLAVA, PSČ 811 06
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikátor: IČO 173196170513

Touto formou Vám vopred ďakujeme za prejavenú dôveru a pomoc poskytnutím finančného podielu.