1.trieda – november

Pravá, ľavá ruka (báseň)

Vpravo máme pravú ruku,
ukazuje ty, ty, ty!
Vľavo máme ľavú ruku,
v nej je poklad ukrytý.
Vľavo bije bim, bam, bom,
srdiečko náš veľký zvon.


Hlava ramená (pieseň s pohybom)

Hlava, ramená, kolená, palce
kolená, palce, kolená palce.
Hlava, ramená, kolená, palce,
oči, uši, ústa, nos.


Ide zima (pieseň)

Ide zima, ide mráz,
kam sa, vtáčik, kam schováš?
Schovám sa do javora,
to je moja komora.
Ide zima, ide mráz,
kam sa, vtáčik, kam schováš?
schovám sa do čečiny,
to sú moje periny.


Snehová vločka (báseň)

Padá, padá sniežik biely,
z čipiek jemných tkaný celý.
Mnoho ho je na stráni,
chytíš – voda na dlani.