1.trieda – december

Básnička pre Mikuláša

Celý kraj jak striebro svieti.
Príď, Mikuláš, prosia deti.
Chytro sadaj na sane,
v školičke ťa čakáme.

Pásli ovce valasi (pieseň)
Pásli ovce valasi,
pri betlémskom salaši,
hajdon hajdon tidlidon
hajdon hajdon tidlidon

Anjel sa im ukázal,
so Betléma ísť kázal,
hajdon hajdon tidlidon
hajdon hajdon tidlidon

Vstaňte hore a poďťe,
Pána Krista nájdete,
hajdon hajdon tidlidon
hajdon hajdon tidlidon

Nájdete ho v jasličkách,
zavitého v plienočkách,
hajdon hajdon tidlidon
hajdon hajdon tidlidon