Materská škola s dlhoročnou tradíciou.

Sme materská škola s dlhoročnou tradíciou, ponúkame kvalitnú celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od troch rokov,
až po nástup do základnej školy, ukončenú vydaním Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Od roku 2002 sme škola s právnou subjektivitou, našim zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Staré Mesto.

Edukačné aktivity

Deti vedieme ku zdravému životnému štýlu prostredníctvom edukačných aktivít, podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Vzdelávanie je veku primeranou a pútavou formou realizované v jednotlivých témach s prihliadnutím na individuálne potreby detí.

Doplnkové aktivity

Realizujeme aj množstvo doplnkových aktivít, rozvíjajúcich schopnosti a nadanie detí, prostredníctvom pravidelného oboznamovania s cudzími jazykmi, všeobecnej pohybovej prípravy a výtvarnej kreativity, taktiež aj realizáciou projektov a mnohých ďalších zážitkových podujatí.

Zdravé stravovanie

Ku zdravému životnému štýlu nám dopomáha aj vlastná kuchyňa. Pripravuje deťom jedlo z čerstvých a zdravých surovín, dopĺňa ho ovocím a zeleninou a tým pomáha vytvárať dôraz na podporu imunity a správnych stravovacích návykov u detí od útleho veku.

0

Spokojných
rodičov

0

Šťastných
detí

0

Zanietených
učiteľov

0

Prevádzkoví
zamestnanci

Galéria školy

Sídlime v krásnej tichej lokalite Starého Mesta, naše útulné vnútorné prostredie obklopuje rozľahlá záhrada a dvor s množstvom zelene.
Príjemné prostredie využívame pre každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, kde sa deti cítia príjemne, bezpečne a pozitívne motivované.