Materská škola Timravina

podporujeme zdravý životný štýl

Sme materská škola s dlhoročnou tradíciou, ktorá ponúka kvalitnú celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od troch rokov, až po nástup do základnej školy, ukončenú vydaním Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Od roku 2002 sme škola s právnou subjektivitou, našim zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Staré Mesto.

Zdravý životný štýl

Individuálny prístup

Profesionalita

Množstvo aktivít

Edukačné aktivity

Deti vedieme ku zdravému životnému štýlu prostredníctvom edukačných aktivít, podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Vzdelávanie je veku primeranou a pútavou formou realizované v jednotlivých témach s prihliadnutím na individuálne potreby detí.

Doplnkové aktivity

Realizujeme aj množstvo doplnkových aktivít, rozvíjajúcich schopnosti a nadanie detí, prostredníctvom pravidelného oboznamovania s cudzími jazykmi, všeobecnej pohybovej prípravy a výtvarnej kreativity, taktiež aj realizáciou projektov a mnohých ďalších zážitkových podujatí.

Zdravé stravovanie

Ku zdravému životnému štýlu nám dopomáha aj vlastná kuchyňa. Pripravuje deťom jedlo z čerstvých a zdravých surovín, dopĺňa ho ovocím a zeleninou a tým pomáha vytvárať dôraz na podporu imunity a správnych stravovacích návykov u detí od útleho veku.

0

Spokojných
rodičov

0

Šťastných
detí

0

Zanietených
učiteľov

0

Prevádzková
podpora

Galéria školy

Sídlime v krásnej tichej lokalite Starého Mesta, naše útulné vnútorné prostredie obklopuje rozľahlá záhrada a dvor s množstvom zelene.
Príjemné prostredie využívame pre každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, kde sa deti cítia príjemne, bezpečne a pozitívne motivované.