DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Spolupráca s inými organizáciami

Mestská polícia :MPlogo

pravidelne viac krát do roka mestský policajti pripravujú deťom v našej materskej škole ukážky zo svojej práce, práce so služobným psom rozprávajú sa s deťmi o svojej práci a odpovedajú na veľa zaujímavých otázok našich zvedavých detí.

 

 Základná škola Mudroňova č.83 :

 viackrát do roka  s našimi deťmi, hlavne s predškolákmi navštevujeme túto základnú školu pri rôznych príležitostiach ako napríklad : 

certifikát predškoláka

rôzne športové podujatia

návštevy predškolákov v 1.triede

Šport- komplex Tempo :

V spolupráci s PaedDr. Jurajom Hečkom zabezpečujeme  kurzy:

korčuľovania

lyžovania

plávania

Novinky