DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

2% daní

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2% Vašich daní občianskemu združeniu, ktorého členmi sú všetci rodičia a priatelia našej materskej školy.

Každoročne týmto spôsobom získavame nemalú finačnú čiastku, ktorú používame na rozvoj výchovno - vzdelávacej činnosti na našej materskej škole, na športové aktivity a ochranu a rozvoj zdravia detí.

V príprade, že sa rozhodnete svoje 2% daní venovať materskej škole, uveďte prosím tieto potrebné údaje o prijímateľovi:

Názov:          RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE

Sídlo-ulica:    TIMRAVINA 8

      mesto     BRATISLAVA

      PSČ       811 06

 

Právna forma:  OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO               173196170513

 

Touto formou Vám vopred ďakujeme za prejavenú dôveru a pomoc poskytnutím finančného podielu.

 

Vaša MŠ

Novinky