DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

O našej materskej škole

Materská škola je  4 - triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytujeme deťom aj možnosť poldenného pobytu .

Materská škola je známa svojimi mnohými aktivitami organizovanými  pre deti.  Zastávame myšlienku, že deti by mali mať možnosť rozvoja vo všetkých oblastiach, ktoré ho zaujímajú a lákajú. Okrem rozvoja všetkých zložiek detskej osobnosti v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností ponúkame i paletu krúžkov s rozličným zameraním. Počas roka prebieha obľúbený výtvarný krúžok, pohybový krúžok a výuka anglického jazyka.

V školskom roku 2012/2013 sme zrealizovali dostavbu  miestnosti, kde je nainštalovaná interaktívna tabuľa, ktorá slúži na rôzne výučbové programy pre deti.

Adaptácia detí na pobyt v MŠ:

Naša MŠ pravidelne pripravuje zápis na nový školský rok. Pri zápise majú rodičia možnosť si vybrať jeden z adaptačných procesov. Veľmi dobre sa nám osvedčila forma návštevy rodičov s deťmi na školskom dvore v spoločnosti škôlkárov, najmä ,,prvákov“. Novoprijaté deti mali možnosť zoznámiť  sa so škôlkármi – nadviazať s nimi možné priateľské vzťahy, s pedagogickým personálom, s prostredím, s denným režimom, so spôsobom práce, vzdelávaním a výchovou detí učiteľkami materskej školy.

Prvé dni v našej MŠ:

Nástup do materskej školy je pre vaše dieťa dôležitým zlomom v jeho živote. Nielen preto, že bude od vás odlúčené na niekoľko hodín v priebehu dňa. Aj hry s inými deťmi, konfrontácie so skupinou neznámych tvárí a vyššie požiadavky  na samostatnosť sú úplne nové. Hlavne prvý deň v škôlke je celkom výnimočný, mnoho detí je práve v tento deň prvýkrát dlhšiu dobu mimo domova. Doteraz sa dieťa koncentrovalo predovšetkým na rodinu. V škôlke ale už nehrá hlavnú rolu, musí si vybojovať miesto v skupine. A to nie je pre našich najmenších také jednoduché, zato však veľmi dôležité, pretože to rozvíja ich sociálne schopnosti. Táto nová etapa v živote predstavuje pre mnoho detí krízu. Reakciou na túto krízu môžu byť stavy, kedy sa niektoré deti dočasne vracajú späť na vývojovo nižšiu úroveň, začnú sa v noci pocikávať, alebo vyžadujú od rodičov ochranu. Majte teda ako rodičia na pamäti fakt, že nie všetky deti zvládnu nástup do škôlky bez problémov. Existuje však niekoľko trikov  a rád, ako je možné deťom tento zásadný životný krok pomôcť zvládnuť.

 

·         Keď príde deň D, prvá návšteva škôlky, dohodnite si s dieťaťom presný čas, kedy preňho prídete a sľúbte mu, že to dodržíte.

·         Hovorte mu pravdu – idem do práce, budem doma upratovať, variť a podobne, ale vždy sa budem za tebou ponáhľať.

·         Dovoľte mu po dohode s pani učiteľkou priniesť si obľúbenou hračku, s ktorou sa mu prvé dni ľahšie zvládnu.

·         Vyhnite sa dlhým rozlúčkam - prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a odovzdajte ho pani učiteľke.

·         Zostante po celý čas pokojní.

·         Aj váš vlastný postoj k materskej škole je veľmi dôležitý. V každom prípade by ste mali mať dôveru v učiteľky v MŠ, ktorým zverujete svoje dieťa. Vaše dieťa vycíti, pokiaľ nie ste si istí, a budete reagovať strachom.

·         Mali by ste bez pochýb dôverovať schopnostiam svojho dieťaťa, že si nájde kamarátov a zvládne požiadavky, ktoré na neho budú kladené.

·         Pokiaľ vo vás drieme strach, že to nezvládne a zlyhá, bude vaše dieťa neisté, pretože deti majú veľmi citlivé ,,anténky" a rýchlo zachytia obavy rodičov.

·         Osloboďte sa teda od svojho strachu. Pokiaľ by malo vaše dieťa problémy, určite nebudú spôsobené tým, že ste zlá mama, alebo zlý otec. Potiaže sú celkom normálne, dieťa ich musí prekonať a to prispieva k jeho vývoju.

 

Napriek tomu, že chápete, ako je vášmu dieťaťu ťažko, nenechajte sa obmäkčiť a nevezmite plačúce dieťa domov, alebo k sebe do práce. Deti sa vo väčšine prípadov ukľudnia v momente, keď im rodičia zmiznú z dosahu. Deti samozrejme vycítia, že aj rodičia sú v tejto situácii nesvoji. Výraz  tváre, držanie tela, váhanie, či už ísť, alebo ešte chvíľu ostať – to všetko prezrádza neistotu rodičov.

Dieťa po príchode do škôlky sa väčšinou nechá po krátkom čase od smútku odpútať a veľmi rýchlo si zvykne na novú situáciu.

Čo by som mal/a vedieť, aby som bol/a šikovným škôlkárom?

  • Vedieť sa zahrať s novými kamarátmi
  • Pýtať sa na WC
  • Obliecť a vyzliecť si jednoduché oblečenie
  • Obuť sa a vyzuť sa
  • Poznať svoje veci
  • Jesť správne lyžicou
  • Napiť sa z pohára

Novinky