DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

2. trieda

 

 

Vrabec (pohybová hra)

Čvirik, čvirik, čvirik, (poskoky znožmo)
sadol vrabec na krík. (čupnúť si)
Teraz sa tam pohojdáva, (pohojdávanie sa v kolenách)
krídelkami na nás máva. (mávanie rukami)
Zrazu frnk – brnk do lesa, (tlieskanie)
chyťte si ma – smeje sa. (bežanie)

 

Bolo raz jabĺčko krásne (pieseň) 

Bolo raz jabĺčko krásne,
malo líčka červené.
Jeho jasná farba žiari
a mamka daj ho mne.
Keď som zaťala doň zúbky,
pochytil ma veľký strach, 
lebo červík vyšiel z hĺbky
a stal si na svoj prach.
Bolo nám to obom trápne,
že má nahryznutý dom.
On sa urazene vztýčil
a vyplazil sa von.


Malá rozprávka o repe (báseň)

Dedko repku zasadil, na rolu sa posadil.
Čakal, čakal, mráz ho ľakal,
slniečka sa bál, na dážď nadával.
Ráno, večer, striehne, číha,

čaká deduško,
odrazu sa kopček dvíha ticho, ľahučko.
- Babka, rastie repa! -
- Riedko, dedko, riedko. - 
- Babka, ty si slepá! -
- Ty ma klameš, dedko! -
Zavolali vnučku, vnučka psíka,
psíček mačku, mačka myš.
Držia sa a čakajú.
Šušky šušky šuškajú - nevidíš?
Myške bola dlhá chvíľa, trošičku sa povrtila.
Trhla mačku, mačka psíka,
psíček vnučku, vnučka babku,
babka dedka.
Dedko prázdne ruky mal, ničoho sa nedržal! 
A kopček sa ešte chveje, a pod ním sa krtko smeje.

Išla sova na tanec (pieseň)  

Išla sova na tanec

vyfintená veľmi

pratala sa poza pec

pratala sa dvermi.

Keď ju vrabec uvidel

hneď ho svrbí nôžka

poď sovička na tanec

skočíme si troška.

Tančil vrabec strapatý

tance samé nové

postúpal on na palec

milej pani sove.

Pozor vrabček pozor daj

ak sa bojíš búrky

nestúpaj mi na päty

ani na pazúrky.

Naľakal sa tanečník

že mu zlomí kosti

nik už sovu nepojal

od tej mrzutosti.

 

JESEŇ ( báseň)

Naučme sa pieseň, ktorú šuští jeseň:

Stojí, stojí jeden strom,

šašo stojí pod stromom.

Zlaté listy vo výši, šepocú si

ši ši ši, šu šu šu, ša ša ša,

spúšťajme sa na šaša.

Toto je tá pieseň, ktorú šuští jeseň.

 

MOTORKA (pieseň)
Kúpil otec motorku, to je novina.
A už sa na ňu štverá celá rodina.
A že taká motorka nie je bicykel,

každý by sa od rána na nej voziť chcel.

Sadla mama z oteckom, sadla sestra, brat.
A už je tá motorka plná akurát.
Sadla babka s deduškom
už je ich tam šesť,
lež i ja na motorke,
chcel by som sa zviesť.
Keď sme všetci nasadli
poďme do lesa.
Tu však praskli pod nami obe kolesá.
Skákali sme z motorky ako opice,
smejú sa nám doteraz deti z ulice.

 

 Na dube (báseň)
Volá ďateľ na dube,
že ho celý rozďube.
Veverička, smutné líčka,
pozor ďateľ, stoj!,
tento dub je môj!
Mám tu domček, 
a v ňom deti,
nech sa mi dub nerozletí.
Ale ale veverička,
nemaj že ty smutné líčka,

ved ja to len tak, či som ja zlý vták?

Kreslím kolo guľaté (báseň)

Kreslím kolo guľaté, a v ňom oči, okaté.

Čiarka nadol, nos je to, ústa idú tadeto.

Kreslím, kreslím na hlave, vlasy dlhé belavé.

Dve čiaročky, to je krk, čiry, čiary, škrky, škrk!

Čiry, čiary, čiry, čaj, to sú prsia s bruchom aj.

Ťahám čiaru dvojitú, zhora nadol tu i tu.

K týmto čiaram takto, tak, spravím dolu hák, aj hák.

Ešte štyri čiary z pliec a päť prstov na koniec.

To je Kubo ušatý, neumytý, strapatý!

 

Novinky