DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Jednotlivé krúžky a lektori

Zabezpečenie krúžkov vyučujúcimi:

Anglický jazyk

Anglický jazyk vo všetkých štyroch triedach zabezpečuje vzdelávacia agentúra PROGRESKA. Všetkým triedam sa venuje lektorka Jana Moseley. Prváci začnú s výučbou anglického jazyka od  februára 2018.

Jazyk sa deti učia prostredníctvom rozličných pracovných listov, rozprávok, pesničiek, básničiek  a CD a DVD nahrávok.

Výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok vo všetkých triedach vedie Grey Parafina – Mgr. Findlová Jana.

Na výtvarnom krúžku deti spoznávajú a zvládajú rôzne výtvarné techniky. Krásne produkty a obrázky na výstave v materskej škole Vás presvedčia o pozitívnom dosahu tohto krúžku na výtvarné schopnosti Vášho dieťaťa.

 

 

V našej materskej škole motivujeme deti k pravidelnému športovaniu počas celého života, formovať pozitívny vzťah k pohybu každoročným  uskutočňovaním kurzov:

  • korčuľovania
  • plávania.

 

 

Novinky