DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Projekt Comenius

PROJEKT COMENIUS:

Projekt zahŕňa prezentácie kultúrneho povedomia u detí predškolského veku za pomoci produkcie špecializovaných účebných materiálov a ich implementácie  do miestnych špecifík dňa v materskej škole.

Tento projekt je projekt na nasýtenie prirodzenej zvedavosti detí dozvedieť sa viac o svete a na udržanie ,, otvorenej mysle „  detí voči ostatným kultúram. Pokúsi sa identifikovať a podporovať  dobrú prax v súvislosti s výučbou o rozličných kultúrach v predškolskom veku.

Partnerské krajiny projektu:  Česká republika, Poľsko, Chorvátsko, Nórsko

 

Novinky