DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Krúžky

V našej škole má krúžková činnosť už dlhoročnú tradíciu. Do krúžkov sú zapájané aj deti najmladšej vekovej kategórie a celkovo sú veľmi obľúbené tak zo strany tak zo strany detí ako aj rodičov. Tí mimoriadne vysoko oceňujú najmä vysokú profesionalitu vyučujúcich a skutočnosť, že deti nemusia vodiť na krúžky mimo školy. Do krúžkov sú denne zapojené takmer všetky deti, ktoré sa delia na malé skupiny  a prevádzka školy je využitá v maximálnej miere až do samotného záveru o 17.00 hod.

Novinky