DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

O našej materskej škole

introMaterská škola na Timravinej ulici je známa svojimi mnohými aktivitami organizovanými pre deti. Zastávame myšlienku, že deti by mali mať možnosť rozvoja vo všetkých oblastiach, ktoré ho zaujímajú a lákajú. Okrem rozvoja všetkých zložiek detskej osobnosti, ktorý realizujeme počas výchovno - vzdelávacieho procesu sa snažíme deťom ponúknuť širokú paletu krúžkov s rozličným zameraním.

Novinky